Револьверний фонд підтримки ОСББ

Ідея створення Фонду виникла після конференції “Енергоефективність в багатоквартирних будинках” (Херсон 20.01.2010 р.) де вона буда презентована експертом проекту Реформа Міського Теплозабезпечення в Україні (USAID) — Астхине Пасоян.

 За час роботи над створенням Фонду нашою організацією було: ­ розроблено концепцію створення Револьверного фонду в м. Вознесенськ (2010 р.); ­ в 2011 році: проведено соціологічне дослідження для визначення потреб і можливостей цільової аудиторії, 4 глибинні інтерв’ю з експертами для оцінки соціальних,політичних, економічних та соціальних передумов створення Фонду , а також проведено 4 громадські обговорення з усіма зацікавленими сторонами й узгоджено основні напрямки запровадження та діяльності Фонду. В результаті обговорень вдалось заучитись активною підтримкою всіх зацікавлених сторін в тому числі і міської влади; ­ розроблено рекомендації щодо внесення змін до “Плану сталого енергетичного розвитку м. Вознесенськ до 2020 року” для передбачення коштів місцевого бюджету для співфінансування створення Фонду. 


 12.12.2011 року рекомендації були враховані про що прийняте відповідне рішення сесією міської ради; ­ підготовлено та направлено бюджетний запит для передбачення відповідних коштів на реалізацію заходів Програми. Бюджетний запит було задоволено і з бюджету міста в 2012 р було виділено 30 тис. грн. для співфінансування (на умовах 50% на 50%) створення Револьверного фонду. В той же час наша організація провівши компанію по залученню коштів зібрала ще 30 тис. грн. Таким чином було сформовано стартовий капітал в розмірі 60 тис. грн.. для початку роботи фонду. Організація роботи Револьверного фонду. Револьверний фонд створений і функціонує, як структурний підрозділ громадської організації “Агентство економічного розвитку” (згідно п. 3.3. У відповідності до своїх статутних завдань та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Організація має право ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;). Фонд надає кошти офіційно зареєстрованим ОСББ та ЖБК. Фонд надає кошти на поворотній основі. ОСББ (ЖБК), що отримало кошти з Фонду сплачує внески на розвиток і адміністрування Фонду — 5% від суми поворотної допомоги. Позичальник повертає кошти до Фонду, щомісячно рівними частинами згідно встановленого графіку (орієнтовно до 15 числа кожного місяця). 


 Політика безпеки: 


 1) Кошти надаються поетапно, щонайменше в два етапи. Фінансування кожного наступного етапу відбувається після отримання звіту (встановленої форми) за використання коштів попереднього етапу. 


2) Кошти надаються терміном до 365 днів 


3) Максимально допустима сума позички розраховується на підставі даних поданих Заявником по принципу: Максимальна сума позички = Сума майбутніх доходів до ремонтного фонду в період на який береться позичка (внески мешканців + інші доходи підтверджені документально), мінус середній розмір очікуваної заборгованості, плюс сума залишку коштів на рахунках Заявника, мінус 5% внесків до Фонду на адміністрування, мінус 10% непередбачувані ризики. 


 4) До моменту повної виплати позички, зміна кошторису, розміру та структури внесків поданими Заявником до Фонду для отримання позички, дозволяється лише за попереднім погодженням з Фондом. 


5) Рішення по отримання коштів з Фонду, має бути затверджене загальними зборами об'єднання, що оформлюється протоколом загальних зборів з поіменним письмовим голосуванням.

 

 Критерії оцінки спроможності Заявника Кошти надаються ОСББ (ЖБК), які відповідають наступним критеріям: 


1) Ведення діловодства та внутрішньої документації: облік членів об'єднання, ведення протоколів правління загальних зборів та ревізійної комісії, наказів та вхідної вихідної. 


 2) Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства. 


 3) Наявність затвердженого кошторису та розрахованих відповідно до нього сум внесків на утримання будинку та прибудинкової території з розподілом на постійні витрати та ремонтний фонд. 


4) Допустимий рівень заборгованості по сплаті внесків на утримання будинку та прибудинкової території в межах 5% від суми річних нарахувань за підсумками двох останніх років. 


 5) Відсутність заборгованості перед бюджетними структурами та іншими кредиторами. 


 6) Прозора система внутрішньої звітності (дієва ревізійна комісія, ефективна система інформування і т.д.) 


У разі невідповідності заявника одному або декільком критеріям він має право звернутися по допомогу в рамках «Програми інституційного розвитку ОСББ», що діє при Фонді і складається з: - Серії з 5 спеціалізованих тренінгів - Консультацій та підготовка документів та удосконаленню системи бух. обліку та діловодства. - Методичної допомоги в розрахунку кошторису та підготовка методичних рекомендацій по роботі ревізійної комісії і налагодження системи внутрішньої системи звітності та інформування. - Юридичному супроводі по роботі з боржниками Відповідність проекту критеріям оцінки конкурсу «Лейпцизька премія інтегрованого розвитку в Україні» 

1. Різноманіття залучених сторін – під час планування та реалізації проекту активно були долучені різні зацікавлені сторони зокрема: - голови ОСББ: приймали участь в 4 громадських обговорення, 2 глибинних інтерв’ю, та 1 фокус-групі, загальна кількість учасників 35 чол. Крім того вони являються безпосередніми бенефіціарами проекту; - депутати міської ради – долучені були на етапі дослідження та громадських обговорень, приймали рішення про внесення змін до міської програми та щодо виділення бюджетних коштів на спів-фінансування; - посадові особи органу місцевого самоврядування: працівники Управління житлово-комунального господарства, відділу інвестицій, відділу економіки – приймали участь на етапі дослідження та розробки модної функціонування Револьверного фонду; - Представники бізнесу: Фонд підтримки малого підприємництва, державні банки (Ощадбанк, Укргазбанк) - приймали участь у наповненні фонду та фінансуванні спільних проектів. 


 2.Дія – Револьверний фонд є незалежним, самодостатнім та постійно діючим механізмом, який надає імпульси та підтримку для впровадження мини проектів місцевого розвитку, а також сприяє організаційному розвитку ОСББ через безкоштовну постійно діючу програму.


 3.Сталий ефект проекту – проект вже діє 4 роки без зовнішнього фінансування на адміністративні видатки при цьому є соціальним та некомерційним, так як ОСББ ( в яких мешкають переважно незахищені верстви населення) отримують безвідсоткову фінансову допомогу, сплачуючи лише невеликий внесок на розвиток фонду, при цьому отримують грошову економію і покращення умов проживання. Також одним із пріоритетів фонду є підтримка проектів які направлені на впровадження енергозберігаючих заходів та використання відновлюваних джерел енергії ; 


4.Новаторська складова – на момент впровадження проекту подібні методики не використовувались в Україні. Фонд створений при поєднанні зусиль різних зацікавлених сторін в тому числі за рахунок їх грошових внесків, є незалежним та самостійним. При фонді діє унікальна безкоштовна програма підвищення інституційної спроможності ОСББ. 


 5.Зразковий характер проекту – після початку роботи Фонду наша організація провела 3 денний семінар для обміну досвідом з представниками інших міст. На сьогоднішній день за підтримки громадської організації «Екоклуб» (Рівне), що були учасниками семінару, було створено Револьверний фонд в м. Славута для підтримки впровадження енергозберігаючих заходів. Крім того на основі наших розробок триває робота по створенню подібного фонду в м. Луцьк. Плани на подальший розвиток Револьверного фонду. Враховуючи успішність проекту та його наша організація планує розширювати та розвивати діяльність Револьверного фонду, в наступних напрямках: ­ Нарощування обсягів діяльності фонду в місті Вознесенськ, через збільшення обсягів фонду за рахунок внесків місцевого бюджету, ОСББ, бізнесу та донорів. ­ Поширення діяльності Револьверного фонду на інші населенні пункти Миколаївської області. В рамках напрямку поширення діяльності Фонду на інші населенні пункти області вже проведені переговори, та досягнуто попередньої згоди (укладені меморандуми про співробітництво) з наступними населеними пунктами: селища Доманівка, Ольшанське та Веселинове і місто Баштанка. У разі перемоги у конкурсі отримані кошти підуть на створення Револьверних фондів на території інших населених пунктів, зокрема вони будуть використання як джерело спів фінансування (50%х50%) стартових капіталів. У разі перемоги і в залежності від розміру премії буде створено від 1 до 4 подібних фондів в Миколаївській області.

Список услуг
м. Вознесенськ, вул. Пушкінська,3/35

+38(05134)3-22-50
  
+38(098)333-22-50
  
+38(099)333-22-50