Об’єднання зусиль сусідніх громад Вознесенщини для покращення екологічної ситуації в регіоні

    Термін реалізації: жовтень 2012 р. – червень 2013 р.

    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Проблема відходів стає все гострішою і гострішою, і не тільки через зміну складу відходів, а і у зв’язку зі збільшенням їхньої маси на одну людину. Проблеми твердих побутових відходів частково вирішуються в містах, однак стають досить актуальними для сільської місцевості. У сільських населених пунктах Вознесенського району майже не проводиться організований вивіз ТПВ, відсутні схеми санітарної очистки населених пунктів та програми поводження із твердими побутовими відходами. Несвоєчасне вилучення ТПВ погіршує санітарний стан населених пунктів, може стати причиною виникнення хвороб та епідемій.
    Вознесенський район налічує 53 не паспортизованих сміттєзвалищ, які не відповідають санітарним нормам і займають 11 гектар. З розрахунку на середньорічну норму утворення ТПВ на одного мешканця (200-250 кг) реальний обсяг утворення ТПВ дорівнює 1,5 млн. м2, що перевищує на 40 % статистичні звітні показники обсягів утилізації ТПВ. У Вознесенському районі щомісячно утворюється до 10 стихійних звалищ, які негативно впливають на довкілля, погіршують загальний вигляд та благоустрій населених пунктів і потребують додаткових фінансових ресурсів на їх ліквідацію. Практично на всіх полігонах не знешкоджуються фільтрат і не утилізується звалищний газ.
    Проблема є спільною майже для всіх населених пунктів Вознесенського району. На загальному фоні вигідно вирізняється м. Вознесенськ яке має:
     організований збір та вивезення сміття;
     паспортизоване звалище (хоча воно на 95% заповнене і теж не відповідає всім санітарним нормам);
     запроваджену систему роздільного збору сміття ( близько 80% багатоповерхового сектору і 20% садибної забудови охоплено роздільним збором сміття);
     стратегію поводження з ТПВ.
    В 2010 році в місті Вознесенськ розпочата робота по будівництву Комплексу по повній переробці та сортуванню твердих побутових відходів з отриманням альтернативних видів палива.
    Враховуючи масштаб і складність проблеми вирішити її на рівні окремо взятого населеного пункту (села) майже не можливо, так як для цього необхідно: матеріально технічне забезпечення (контейнерний парк, транспорт, персонал), легальна схема утилізації (паспортизоване звалище — близько 5 млн. грн., або система роздільного збору сміття), система контролю та моніторингу, також проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення. Жодна з сільських рад Вознесенського району не може собі такого дозволити. Тому було прийнято рішення об’єднати зусилля кількох сусідніх громад для вирішення спільної проблеми з поводженням та утилізацією твердих побутових відходів, взявши за основу досвід м. Вознесенська. В пілотному проекті приймають участь: м. Вознесенськ та сусідні сільські ради: Білоусівська, Воронівська, Новогригорівська, Олександрівська, Прибужанівська, Бузька, Таборівська та Трикратська.

    Мета проекту
    Забезпечити популяризацію практики вирішення проблем спільних для сусідніх громад, шляхом залучення всіх зацікавлених сторін з 8 населених пунктів Вознесенського району до вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Етапи проекту
    ЕТАП 1. Інформаційно-просвітницька робота: формування екологічної культури
    ЕТАП 2. Залучення громадян до розробки та обговорення рекомендацій по удосконаленню системи роздільного збору сміття

    Короткий опис проекту:
    1. Розроблено та випущено інформаційну листівку «Удосконалення системи збору та утилізації сміття в сусідніх громадах Вознесенського району».
    2. Розроблено та випущено інформаційну брошуру «Об’єднання малих громад Вознесенщини для вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів».
    3. Проведено 8 інформаційних зустрічей з мешканцями 8 сільських рад
    4. Проведено навчання для членів громадських організацій та сільських рад
    5. Проведено 8 інформаційних презентацій з депутатами 8 сільських рад
    6. Проведено круглий стіл «Обговорення механізму співпраці щодо поліпшення стану навколишнього середовища у Вознесенському районі» між партнерами проекту

    Результати
    - проінформовано мешканців 8 населених пунктів щодо культури поводження з ТПВ та окреслено механізми вирішення проблем щодо забруднення навколишнього середовища;
    - долучено депутатів 8 сільських рад до процесу формування культури поводження з відходами та популяризації досвіду спільного вирішення проблеми
    - об’єднано 9 сусідніх населених пунктів для вирішення проблеми утилізації побутового сміття шляхом підписання Меморандуму про співробітництво та сплановано подальші кроки щодо підписання угоди міжмуніципального співробітництва;
    - зменшено несанкціоновані звалища на територіях сільських рад та зменшено обсяги накопичення на полігон захоронення твердих побутових відходів;
    - проінформовано близько 3500 громадян про хід реалізації проекту через місцеві ЗМІ та Інтернет. Підготовлено та опубліковано 3 інформаційних матеріали.