Сприяння розвитку ОСББ через поширення досвіду удосконалення процедури оформлення прибудинкових територій

    Термін реалізації: березень 2012 р. – червень 2012 р.

    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Проблема на вирішення якої направлена проектна пропозиція полягає у тому, що на сьогоднішній день на законодавчому рівні відсутня процедура безоплатної передачі прибудинкових територій у власність або користування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, що підтверджено офіційним листом Держкомзему (додаток 1) Через відсутність законодавчого врегулювання на національному рівні, в містах застосовується різна процедура передачі прибудинкових територій у власність або користування ОСББ, яка як правило не затверджена жодним нормативно-правовим актом. Наприклад: у м. Львів для передачі землі, ОСББ замовляє технічну документацію з землеустрою, щодо складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, а в Луцьку – проект землеустрою. Проект як правило коштує вдвічі дорожче ніж технічна документація і виготовляється вдвічі довше.
    Як показує результати проведеного аналізу в більшості міст України для оформлення документів на землю ОСББ та ЖБК повинні виготовити проект землеустрою, а в деяких додатково ще й проект розподілу кварталу. Тому для ОСББ досить важко, а подекуди неможливо, реалізувати своє право на безоплатну приватизацію прибудинкової території через ускладненість та завищену вартість процедури. А це створює перешкоди як в розвитку, так і в повсякденній роботі ОСББ:
    - По-перше ОСББ, які мають намір проведення реконструкції будинків не можуть отримати дозвіл на реконструкцію від Держархбудінспекції, тому що для цього необхідно мати правовстановлюючі документи на землю.
    - По-друге без права власності на землю, ОСББ не можуть ефективно захищатись від небажаних забудовників та нецільового використання їх прибудинкової території.
    - По-третє без документів на прибудинкову територію, ОСББ не мають права її використовувати – здавати в оренду, або здійснювати господарську діяльність.
    Маючи позитивний досвід вирішення проблем оформлення прибудинкової території ОСББ та ЖБК на місцевому рівні шляхом самоорганізації зацікавлених сторін та проведення компанії громадського лобіювання, наша організаціє вважає, що така практика може бути успішно поширена в інших регіонах України. Для цього в рамках проекту планується:
 • • проведення семінарів-обмінів між представниками громадських організації, ОСББ та ЖБК сіл, селищ і малих міст з різних регіонів України;
 • • спільна розробка заходів направлених на удосконалення процедури передачі прибудинкових територій ОСББ та ЖБК в різних регіонах України, шляхом об’єднання зацікавлених сторін в рамках коаліції та використання інструменту місцевої ініціативи;
 • • проведення постійних консультацій, щодо впровадження розроблених заходів;
 • налагодження постійної комунікації між учасниками семінарів, для обміну накопиченим досвідом та спільного вирішення поточних проблем та викликів.
Таким чином в селах, селищах і малих містах буде зроблено ще один крок для створення сприятливих умов розвитку ОСББ та прискорення реформування житлово-комунального господарства України.

    Мета проекту
    Поширити позитивний досвід проведення компаній громадського представництва по удосконаленню процедури оформлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків на місцевому рівні серед представників громадських організацій, ОСББ та ЖБК сіл, селищ та малих міст з різних регіонів України.

    Завдання проекту
 1. Поширити досвід роботи в Коаліції в ході проведення компаній громадського представництва по удосконаленню процедури оформлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків;
 2. Поширити досвід використання інструменту - “ місцевої ініціативи ” в ході проведення компаній громадського лобіювання та участі громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні;
 3. Сприяти у розробці та реалізації компаній по удосконаленню процедури оформлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків на місцевому рівні в селах, селищах та малих містах з різних регіонів України.

    В ході реалізації проекту було зроблено:
    Проведено 3-х денний семінар-обмін, результатом якого поширено позитивний досвід проведення компаній громадського представництва по удосконаленню процедури оформлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків на місцевому рівні серед представників громадських організацій, ОСББ та ЖБК сіл, селищ та малих міст з різних регіонів України і таким чином:
 1. Активізовано та залучено активістів до процесу розробки в селах, селищах та малих містах України і удосконалення місцевих нормативно-правових актів.
 2. 20 представників громадських організацій ОСББ та ЖБК отримали знання в питаннях процедури оформлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків, вміння в проведенні компаній громадського лобіювання, шляхом використання інструменту - “місцевої ініціативи” на місцевому рівні та навички участі в процесі прийняття рішень на місцевому рівні, шляхом об’єднання всіх зацікавлених сторін в Коаліцію.
 3. Розроблено індивідуальні плани компаній з громадського лобіювання за допомогою використання інструменту - “місцевої ініціативи” та з об’єднання всіх зацікавлених сторін в Коаліцію по удосконаленню процедури оформлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків на місцевому рівні.
 4. ОСББ та ЖБК сільської місцевості підвищили свою можливість ефективно захищати права мешканців від нецільового використання прибудинкової їх території.
 5. В створену спеціалізовану земельну коаліцію в соціальній мережі “Про ОСББ” – долучено групу учасників неформального об’єднання активістів громадських організацій, ОСББ та ЖБК із різних регіонів України, які спільно співпрацюють, обмінюються інформацією, позитивним досвідом громадського лобіювання на місцевому, регіональному і національному рівнях.