Удосконалення процедури безоплатної приватизації прибудинкової території багатоквартирних будинків

    Термін реалізації: грудень 2010 р. – липень 2011 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день ОСББ міста не можуть реалізувати своє право на безоплатну приватизацію прибудинкової території через ускладненість та завищену вартість процедури. Біля 15 ОСББ почали процедуру приватизації землі, деякі більше року назад, але станом на 1.08.2010 р. жодне ОСББ не має правовстановлюючих документів на землю. А це створює значні перепони в їх розвитку:
    - По-перше, сьогодні міська рада змушує ОСББ оформити документи на землю: договір оренди комунальної землі і платити оренду або оформлення права власності на землю і сплачувати податок на землю.
    - По-друге ОСББ, які мають намір проведення реконструкції будинків не можуть отримати дозвіл на реконструкцію від Держархбудінспекції, тому що для цього необхідно мати правовстановлюючі документи на землю
    - По-третє без права власності на землю, ОСББ не можуть ефективно захищатись від небажаних забудовників та не цільового використання їх прибудинкової території.
    - По-четверте без документів на прибудинкову територію, ОСББ не мають права її використовувати – здавати в оренду, або здійснювати господарську діяльність.
    Мета проекту: Створення сприятливих умов для розвитку ОСББ, шляхом удосконалення місцевої нормативно-правової бази в сфері приватизації землі.
    Етапи проекту:
    І Етап – Розробка та обговорення пропозицій по удосконаленню процедури безоплатної приватизації прибудинкової території ОСББ
    ІІ Етап – Компанія громадського лобіювання внесення змін до Положення по приватизації прибудинкової території ОСББ.
    Короткий опис проекту:
    І Етап – Розробка та обговорення пропозицій по удосконаленню процедури безоплатної приватизації прибудинкової території ОСББ.
 1. Проведено аналіз нормативної бази, що регулює процедуру оформлення прибудинкової території у власність або користування. Вивчено досвід міст України з цього питання. (Підготовлено звіт)
 2. Проведено аналіз діючої процедури передачі у власність або в користування ОСББ та ЖБК їх прибудинкових територій. (Підготовлено звіт)
 3. 31 січня 2011 р. проведено громадське обговорення «Прибудинкова територія для ОСББ: міф чи реальність?» за участю представників органу місцевого самоврядування, ОСББ та ЖБК міста Вознесенська.
 4. 8 лютого 2011 р. проведено установчі збори по формуванню Коаліції громадських об’єднань міста Вознесенська. Підписана Коаліційна Угода.
 5. Розроблено та надруковано інформаційну листівку «Прибудинкова територія має знайти справжнього власника»
 6. 21 лютого 2011 р. проведено перше засідання членів Коаліції на якому розглянуто результати аналізу нормативної бази, що регулює процедуру оформлення прибудинкової території у власність або користування.
 7. 28 лютого 2011 р. проведено громадське обговорення «Шляхи удосконалення процедури безоплатної приватизації прибудинкової території багатоквартирних будинків»
    ІІ Етап – Компанія громадського лобіювання внесення змін до Положення по приватизації прибудинкової території ОСББ.
 1. Проведено дослідницьку роботу з пошуку архiвних документiв, що пiдтверджують факти визначення меж прибудинкових територiй в нaтypi. В рамках цієї роботи керiвником проекту та членами коалiцiї тричi був вiдвiданий Миколаївський обласний apxiв та знайдено вiдповiднi рiшення виконкомiв. Представником коалiцiї був вiдвiданий apxiв пiдприємства забудовника, в якому знайденi Bci документи по будiвництву будинку, в т.ч. план схеми прибудинкової території.
 2. Направлені iнформацiйнi запити до Державного агентства земельних pecypciв, Miнicтepcтвa регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства Україiни та проектного iнституту Дiпромiсто. Повної iнформацiї на сьогоднiшнiй день не отримано так як Державне агентство земельних pecypciв надало неповну вiдповiдь, а вiдповiдь вiд Miнicтepcтвa зовсiм не надiйшла. У зв'язку з цим було направлено вiдповiднi скарги.
 3. 18 квітня 2011 р. проведено засідання членів Коаліції на якому обговорено ситуацію по приватизації прибудинкової території ОСББ
 4. Розроблені та направлені у профільний комітет Верховної ради рекомендації по удосконаленню процедури передачі прибудинкових територій до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку" реєстраційний № 8474 від 11.05.2011 року
 5. Проведено дослідження процедури будівництва багатоквартирних будинків за радянських часів та знайдені підтвердження факту визначення меж прибудинкових територій під час забудови, що лягло в основу розробки рекомендацій по удосконаленню процедури оформлення прибудинкових територій.
 6. Розроблено рекомендації (у вигляді Тимчасового порядку та рекомендацій до законопроекту) по удосконаленню процедури передачі прибудинкових територій.
 7. 9 червня 2011 р. проведено засідання членів Коаліції на якому було презентовано та затверджено проект рішення Вознесенської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність ОСББ, житловим та житлово-будівельним кооперативам в м. Вознесенськ»
 8. 9 червня 2011 р. проведено круглий стіл «Приватизація прибудинкової території: технічна документація чи проект землеустрою?» за участю посадових осіб, визначення їхньої думки з приводу приватизації прибудинкової території для багатоквартирних будинків
 9. 1 липня 2011 р. проведено засідання членів Коаліції на якому Ініціювання винесення проекту рішення на розгляд сесії міської ради в порядку місцевої ініціативи.
 10. 1 липня 2011 року проведено засідання членів територіальної громади міста Вознесенська з ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд Вознесенської міської ради проекту рішення Вознесенської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність ОСББ, житловим та житлово-будівельним кооперативам в м. Вознесенськ»
 11. 13 липня 2011 року для депутатів міста проведено презентацію проекту рішення Вознесенської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність ОСББ, житловим та житлово-будівельним кооперативам в м. Вознесенськ»
 12. 29 липня 2011 року проведено прес-конференцію «Кому належить прибудинкова територія багатоквартирних будинків?» у м. Миколаєві
 13. Розроблено та розповсюдження інформаційну брошуру «Кому належить прибудинкова територія?»
    Результати:
    8 лютого в місті Вознесенськ з ініціативи громадської організації «Агентство економічного розвитку» була створена Коаліція в яку входять, близько 35% ОСББ та ЖБК міста. Метою Коаліції є удосконалення процедури безоплатної приватизації прибудинкових територій багатоквартирних будинків.
    Більшість членів коаліції була залучена до активної діяльності:
    - пошуку архівних документів в архівах ОСББ, ЖБК, підприємств забудовників в Миколаївському архіві та у попередніх балансоутримувачів;
    - підготовки проекту рішення та Тимчасового порядку по процедурі оформлення прибудинкових територій;
    - збору підписів для винесення проекту рішення в порядку місцевої ініціативи, 211 мешканців багатоквартирних будинків поставили свої підписи під проектом рішення для подачі його в порядку місцевої ініціативи.
    На основі проведеної дослідницької роботи були розроблені рекомендації у вигляді проекту рішення про затвердження Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність ОСББ, житловим та житлово-будівельним кооперативам в м. Вознесенськ, яке подано на розгляд сесії міської ради в порядку місцевої ініціативи. 19 вересня на сесії міської ради було розглянуто та затверджено дане рішення.