Аналіз місцевої політики енергозбереження та енергоефективності в житловому господарстві міста

    Термін реалізації: грудень 2010 р. – листопад 2011 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Актуальність проблеми зумовлена жахливим станом будівель житлового сектора, що в свою чергу зумовлює значні затрати енергоресурсів. Ситуація загострюється постійним зростанням цін на енергоресурси і відсутність підтримки з боку місцевої влади по впровадженню енергозберігаючих технологій в житловому секторі міста. Місцева влада підписавши «Угоду мерів» взяла на себе зобов’язання розробити план дій по енергетичний та кліматичній стратегії міста. План був розроблений і затверджений, але було проігноровано рекомендації Євросоюзу зосередитись в даному плані на громадському секторі, замість того основні заходи плану направленні на бюджетну сферу (школи адмін. будівлі, полігон ТПВ). Таким чином інтереси простих мешканців та їх надії на підтримку у впровадженні енергозберігаючих заходів в їх будинках були проігноровані. Проект направлений на визначення актуальні проблем енергозбереження в житловому секторі міста, залучення громадян до формування місцевої політики для забезпечення інтересів зацікавлених груп громадян.
    Проблема на вирішення якої спрямований проект неефективне використання енергоресурсів (природного газу та електроенергії) в багатоквартирних житлових будинках міста.
    Мета проекту:
    Забезпечити врахування інтересів зацікавлених груп громадян в ході розробки та реалізації місцевої політики в сфері енергозбереження в житловому секторі міста
    Етапи проекту:
   І Етап – Аналіз проблеми та оцінка результатів реалізації чинної політики органів місцевого самоврядування в сфері енергозбереження в житловому господарстві міста.
    ІІ Етап – Розробка альтернативних варіантів розв’язання проблеми енергозбереження в житловому господарстві міста та вибір найбільш успішного.
    Короткий опис проекту:
    І Етап – Аналіз проблеми та оцінка результатів реалізації чинної політики органів місцевого самоврядування в сфері енергозбереження в житловому господарстві міста
 1. Проведено аналіз місцевих нормативно-правових актів, що стосуються питання енергозбереження в житловому господарстві міста. Сформовано звіт.
 2. Проведено аналіз фактичної ситуації та визначення основних проблем в сфері енергозбереження в житловому господарстві міста. Сформовано звіт.
 3. Проведено глибинні інтерв’ю з представниками органів місцевого самоврядування, та представниками ОСББ (8 інтерв’ю).
 4. Проведено аналіз кращих практик з енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в житловому господарстві світу. Сформовано звіт.
 5. Проаналізовано політику енергозбереження в житловому господарстві міста. Сформовано Зелену книгу «Енергозбереження в житловому господарстві міста Вознесенськ».
 6. 29.04.2011 р. проведено громадське обговорення «Проблеми енергозбереження в житловому господарстві міста Вознесенськ»
    ІІ Етап – Розробка альтернативних варіантів розв’язання проблеми енергозбереження в житловому господарстві міста та вибір найбільш успішного
 1. Проведено соціологічне дослідження «Рівень готовності мешканців багатоквартирних будинків до впровадження енергозберігаючих технологій» серед мешканців міста багатоквартирних будинків міста.
 2. Проведено енергоаудит у трьох багатоквартирних будинках міста в результаті якого отримано об’єктивну інформацію про перелік типових проблем в житловому господарстві міста та перелік можливих заходів з енергозбереження.
 3. Розроблено можливі варіанти вирішення проблем фінансування енергозберігаючих заходів в багатоквартирних будинках міста Вознесенськ, які сформовані у Білу книгу «Енергозбереження в житловому господарстві міста Вознесенськ».
 4. 27.09.2011 р. проведено громадське обговорення «Механізми сталої фінансової підтримки запровадження енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках м. Вознесенськ».
 5. 27.10.2011 р. проведено громадське обговорення «Трьохстороння модель фінансової підтримки запровадження енергозберігаючих технологій в ОСББ».
 6. 24.11.2011 р. проведено громадське обговорення «ОСББ та міський бюджет: механізми сталої фінансової підтримки».
 7. Розроблено проект рішення міської ради «Про внесення змін до Плану сталого енергетичного розвитку».
 8. 29.11.2011 р. проведено круглий стіл “План сталого енергетичного розвитку міста для людей” з презентацією проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Плану сталого енергетичного розвитку».
 9. Внесено зміни до «Плану сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) міста Вознесенська до 2020 року” рішенням сесії від 12.12.2011 р. № 9
    Результати:
   - визначено основні проблеми, що гальмують запровадження енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках міста Вознесенськ, шляхом проведення експертного аналізу, вивчення думки громадян та проведення глибинних інтерв'ю з фахівцями;
   - розроблено 4 альтернативні варіанти стимулювання енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках міста: створення револьверного фонду підтримки ЕЕ, залучення кредитів банків за підтримки ОМС, цільове фінансування з бюджету, співпраця з ЕСКО компаніями;
   - залучено зацікавлених сторін до процесу аналізу місцевої політики: депутатів міста, представників виконавчих органів влади, ОСББ та ЖБК та представників бізнесу;
   - обрано за результатами обговорень серед альтернатив найбільш оптимальний варіант вирішення проблем енергозбереження в житлових будинках (створення револьверного фонду) та оформлено його у форматі документу місцевої політик (проект рішення);
   - удосконалено місцеву політику енергозбереження шляхом проведення компанії громадського лобіювання за підсумками якої було прийнято рішення міської ради, яким внесено зміни до Плану сталого енергетичного розвитку, де в 2012 році передбачено створення револьверного фонду підтримки енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках міста та закладено механізм його підтримки.