Підтримка громадських ініціатив в сфері реформування житлово-комунального господарства

    Термін реалізації: грудень 2009 р. – вересень 2010 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект Проблема на розв’язання якої направлений проект полягає у низькій ефективності роботи існуючих в місті ОСББ та повільними темпами переходу багатоквартирних будинків із комунальної власності у власність мешканців багатоквартирних будинків. Актуальність проекту полягає у тому, що у разі забезпечення високого рівня ефективності роботи ОСББ і підвищення їх питомої ваги серед багатоквартирних будинків міста це дозволить:
    - створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства;
    - прискорити процес модернізації і технічного переоснащення житлових будинків;
    - забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;
    - підвищити рівень мотивації громадян;
    - забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;
    - добитися зменшення обсягів використання енергоресурсів у житлових будівлях;
    - обладнати багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку тепла, холодної та гарячої води;
    - привести витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів.
    Досягнення позитивних тенденцій у вище перерахованих напрямках дозволить підвищити рівень життя мешканців міста та в цілому сприятиме реалізації загальнодержавної реформи житлово-комунального господарства.
    Мета проекту: підвищення ефективності діяльності існуючих ОСББ та стимулювання створення нових шляхом надання інформаційно-консультативної допомоги та створення сприятливих умов їх розвитку.
    Етапи проекту:
    І Етап. Проведення аналізу нормативно-правової бази функціонування ОСББ
    ІІ Етап. Компанія лобіювання по врахуванню розроблених рекомендацій та прийняттю нормативно-правових актів.
    ІІІ Етап. Створення та діяльність інформаційно-консультативного центру підтримки діяльності ОСББ. Визначення потреб та можливостей мешканців міста по впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій та забезпечення їх врахування при розробці місцевої політики.
    Короткий опис проекту:
  1. Проведено аналіз нормативно-правової бази функціонування ОСББ в місті Вознесенську та України в цілому. (звіти)
  2. Розроблені та затверджені пільгові ставки єдиного податку для управителів ОСББ – рішення міської ради № 4 LX сесії V скликання від 23.03.2010. (рішення)
  3. Створено «Інформаційно-консультативний центр по підтримці ОСББ».
  4. Створено веб сторінку присвячену створенню та діяльності ОСББ http://aer.net.ua/OSBB
  5. Придбано базову версію програмного забезпечення 1С 7.7 підприємство ПРОФ для України та конфігурацію по автоматизації роботи ОСББ.
  6. 7 червня 2010 р. проведено тренінг «Ефективне управління багатоквартирним будинком»
  7. 21 вересня 2010 р. проведено тренінг «Безоплатна приватизація прибудинкової території ОСББ»
  8. Підготовлено проект змін до Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність ОСББ житловим та житлово-будівельним (житловим) кооперативам.
  9. Підготовлено та випущено інформаційний довідник для голів ОСББ та ЖБК (довідник)
  10. 29 вересня 2010 р. проведено прес-конференцію «Чи зможуть ОСББ стати хорошою альтернативою ЖЕКу? Досвід Вознесенська».
    Результати проекту: В організації з’явився структурний підрозділ – «Інформаційно-консультативний центр підтримки ОСББ». Завдяки його діяльності покращились взаємозв’язки і контакти з громадськими об’єднаннями міста зокрема ОСББ та ЖБК. За час роботи Центру було надано допомогу близько 40 ОСББ з 48 існуючих. А саме:
    - В 2 тренінгах прийняло участь 54 учасники (голови та бухгалтери ОСББ);
    - Надано допомогу 8 ОСББ в розрахунку тарифів;
    - Надано супровід 3 ОСББ в ході передачі будинку на баланс;
    - Надано можливість 3 ОСББ працювати в 1С Бухгалтерії.
    - Надано повний супровід в створенні 3 ОСББ
    - Надано близько 70 усних та письмових консультацій з різних питань діяльності ОСББ.