Захист прав громадян при здійсненні планування і забудови міста

    Термін реалізації: листопад 2008 р. – вересень 2009 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Проблема, яку прагнула вирішити наша організація, полягає в тому, що на сьогоднішній день в м. Вознесенську планування і забудова міста здійснюється з порушенням прав громадян, без урахування інтересів і потреб суспільства, перспективи розвитку міста на майбутнє.
    Основним документом, який повинен регулювати питання містобудівної діяльності, а також планування, і забудові території міста є Генеральний план. Генеральний план міста Вознесенська був розроблений і затверджений в 1991 р. На сьогоднішній день враховуючи значний науково-технічний прогрес, зміну демографічної ситуації і міграційні процеси, даний Генеральний план є застарілим і не відображає реальні потреби суспільства в подальшому розвитку.
    У зв'язку з цим, міська рада ухвалила рішення № 23 від 14 березня 2008 року, «Про розробку нового Генерального плану міста».
    З метою вирішення проблеми наша організація в рамках реалізації проекту ставила завдання привернути громадськість до процесу розробки Генерального плану, і забезпечити врахування інтересів і потреб жителів при плануванні і забудові міста.
    Мета проекту: Забезпечення врахування інтересів і потреб громадян міста при здійсненні планування і забудови міста відповідно до пріоритетів розвитку громади на майбутнє.
    Завдання:
    1. Забезпечити участь громадян в обговоренні Генерального плану і сформувати перелік пропозицій і зауважень від громадськості
    2. Забезпечити ухвалення і затвердження місцевою радою пропозицій і рекомендацій від громадськості при затвердженні Генерального плану міста.
    3. Проінформувати громадськість міста про основні зміни будівельної політики відповідно до нового Генерального плану, а також про механізми і можливості участі громадян в плануванні і забудові міста.
    Короткий опис проекту
    1. Проведена робота, яка була направлена на пошук прецедентів пов'язаних з порушенням прав громадян у сфері містобудування.
    Впродовж всього проекту проводилася робота по пошуку ситуації і конкретних випадків, пов'язаних з порушенням прав у сфері містобудування. Для цього проводився аналіз: ЗМІ, скарг і заяв громадян, судових справ, а також проводилися бесіди з громадянами під час надання консультацій на предмет наявності порушень прав громадян. Більше всього громадяни зверталися за консультаціями по таких питаннях: відновлення меж земельної ділянки; усунення перешкод, в користуванні земельною ділянкою; розділення земельної ділянки; повернення самовільно зайнятої земельної ділянки; відшкодування витрат, понесених на ремонт межової споруди. Слід зазначити що значна кількість скарг і звернень громадян знаходяться в горизонтальній площині взаємин (громадянин-громадянин) і тому не може класифікуватися, як порушення прав людини, але окрім таких мали місце і порушення у вертикальній площині (громадянин-влада) але на жаль не дивлячись на можливість отримати з нашої сторони безкоштовну юридичну допомогу, до судових справ не доходило так, як у жителів міста дуже низький рівень довіри до судової системи в основному із-за високої корумпованості в цій сфері. Для спрощення процедури подачі судового позову юристом були розроблені зразки позовних заяв.
    2. Випущений інформаційний буклет «Як захистити свої права під час здійснення забудови міста»
    3. Проведені чотири одноденних повчальних семінарів-тренінгів для жителів міста.
    4. Направлений інформаційний запит міському голові
    З метою отримання інформації про проект Генерального плану міста, для розповсюдження її серед жителів міста, нашою організацією 1 вересня 2009 р. був направлений інформаційний запит. 10 вересня 2009 р. від Вознесенського міської ради прийшла відповідь.
    За наслідками отриманої відповіді ми отримали текстову інформацію для розміщення її на нашому сайті, підготовки інформаційної брошури, анкети і презентації. З метою підвищення ефективності інформаційної компанії, був підписаний Меморандум між нашою організацією і місцевою владою, який обумовлював спільне проведення презентацій генерального плану. Це дозволило ознайомити громадян міста з повною інформацією про Генеральний план з використанням всіх графічних матеріалів: транспортна схема, схема теплопостачання, схема електропостачання, схема водопостачання водовідведення, схема житлової забудови і рекреаційних зон, схема зон культурної спадщини і природних зон, що охороняються.
    5. Випущений інформаційний буклет «Тема для обговорення Проект Генерального плану розвитку міста Вознесенська» - тиражем 1500 шт.
    За проектом було заплановано випуск буклету тиражем 1000 шт., але у зв'язку з тим, що в ході проведення громадських обговорень мав місце суспільний резонанс, викликаний запланованим в генеральному плані перенесенням загальноміського ринку в інший район і дуже торкнулося особистих інтересів підприємців, тому виникла необхідність випустити додатковий тираж інформаційного буклету в кількості 500 екземплярів.
    Громадяни отримали детальну інформацію про представлений Генеральний план розвитку міста і що конкретно в ньому планується:
    - місця і об'єми будівництва житлових будинків;
    - будівництва нових учбових закладів і соціально-культурних об'єктів;
    - створення парків, пляжів і зон відпочинку;
    - розвиток доріг, транспортних і інженерних комунікацій;
    - напрями розвитку промисловості міста;
    - графік запланованих заходів щодо обговорення Генплану.
    6. Проведені 3 круглих столи для ознайомлення жителів міста з проектом Генерального плану і для збору рекомендацій і пропозицій.
    7. Проведено соціологічне дослідження чи «Згодні Ви з основними положеннями проекту Генерального плану міста»
    Анкетування і збір пропозицій проводилося в ході презентацій Генерального плану в 5 району міста, анкета також розповсюджувалася серед об'єднань багатоквартирних будинків міста, підприємців міста і в електронному вигляді через сайт організації. В ході проведення компанії було зібрано і оброблено 294 анкети. Всі результати дослідження громадської думки і збору рекомендацій до проекту Генерального плану м. Вознесенська були узагальнені і передані в управління комунальної власності, відділ архітектури і містобудування для розгляду при затвердженні проекту Генерального плану міста. Також результати були вивішені на сайті організації завантажити опитування і використані для підготовки матеріалів на громадські слухання.
    За наслідками анкетування основними моментами, які викликали негативну реакцію жителів виявилися:
    - Перенесення ринку – 84% проти
    - Перенесення автовокзалу – 61% проти
    - Розміщення комунальних підприємств по вул. Мічуріна – 54% проти
    - Винесення за межу міста ветлікарні – 39% проти
    - Винесення гаражів, розташованих по вул. Жовтневій революції – 23% проти
    - Будівництво торгово-офісних приміщень на розі вулиць Кібрика - Жовтневої революції – 19% проти
    - Будівництво автомобільної естакади через залізничну лінію – 19% проти
    - Будівництво спортивного комплексу на місці оптового ринку – 15% проти
    8. З 26 вересня по 17 жовтня у 5 районах міста проводилися презентації проекту Генерального плану
    Збори жителів по місцю проживання проводилися для обговорення проекту генерального плану міста і збору пропозицій по внесенню змін і доповнень. В цілому в презентаціях взяло участь близько 300 жителів, слід зазначити, що найбільш активними були жителі центрального району міста, а також 3-го мікрорайону, а найменш активними жителі віддалених районів з садибною забудовою, де в основному проживають люди старшого віку.
    9. Інтернет обговорення на міському форумі. Міський форум (http://forum.voznesensk.net.ua/forumdisplay.php?f=75") на момент планування проекту не функціонував і відновив свою роботу незадовго до початку проведення громадських слухань. А після резонансу з Вознесенським ринком адміністрація дуже зацікавилася цією темою і ініціювала на форумі рубрику - Громадське обговорення проекту: "Генеральний План Міста Вознесенська" в якій торкнулося 11 тем з них «Презентація проекту: Генеральний План Міста», «Результати анкетування», «Обговорюємо рекомендації до Генерального плану», «Обговорення: Перенесення ринку» та інші – всього переглядів 4024 за період роботи рубрики.
    19 жовтня 2009 р. пройшло засідання робочої групи для узагальнення результатів обговорення проекту Генерального плану і зібраних пропозицій, на якому всі пропозиції були узагальнені в загальний звіт, який був затверджений членами робочої групи і ухвалено рішення направити результати збору пропозицій і результати проведеного опиту у відділ архітектури і містобудування для розгляду при твердженні Генерального плану.
    10. 21 жовтня 2009 р. - проведено круглий стіл «Презентація результатів обговорення проекту Генерального плану»
    11. 22 жовтня 2009 року – наша організація офіційним листом направила у відділ архітектуру і містобудування перелік рекомендацій і пропозицій від громадськості до проекту Генерального плану розвитку міста, зібрані нашою організацією, а також результати проведеного анкетування.
    12. 23 жовтня 2009 р. проведено громадські слухання по обговоренню проекту Генерального плану
    В ході проведення громадських слухань пройшла презентація проекту Генерального плану розвитку міста з боку його розробників – проектного інституту Діпромісто. Після чого за регламентом було відведено час для презентації громадської думки і надана можливість поставити питання безпосереднім розробникам, а також продовжувався процес подачі пропозицій і рекомендацій.
    Нашою організацією були підготовлені інформаційні матеріали, в яких знаходилися результати проведеного опитування, а також пропозиції і рекомендації зібрані впродовж всього періоду громадських обговорень.
    Всі зауваження і пропозиції від громадян міста, які були зібрані нашою організацією під час презентацій в районах міста та в ході проведення опитування громадян, які були направлені у відділ архітектури та які прозвучали на громадських обговореннях були включені в протокол. Також було ухвалено рішення про створення погоджувальної комісії, у складі 25 чоловік, 10 з яких є представниками громадськості. В цілому на громадських слуханнях загальну підтримку отримали такі рекомендації до генерального плану:
    - Залишити на існуючому місці центральний ринок з можливістю його реконструкції;
    - Не виносити за місто оптовий ринок;
    - Залишити на існуючому місці автовокзал і при необхідності зарезервувати земельну ділянку під будівництво 2-го автовокзалу Міжнародного значення поблизу об'їзної дороги;
    - Не проектувати проїжджу частину через територію районної лікарні
    - Не проектувати вул. Синякова як пішохідну
    - Не виносити за межу міста ветеринарну лікарню
    13. 13 листопада 2009 г відбулося засідання погоджувальної комісії з проекту Генерального плану, в ході якого було детально обговорено перелік рекомендацій і пропозицій від громадськості до проекту Генерального плану міста і сформовано перелік рекомендацій, які були передані розробникам для проведення уточнень і змін в проекті Генерального плану.
    Результати:
    Якщо оцінювати ефективність компанії, можна говорити про її успішність оскільки основні пропозиції і рекомендації громадян до проекту Генерального плану були почуті і ухвалено рішення про внесення відповідних змін до проекту. Основною і найбільш масштабно підтриманою пропозицією було не переносити центральний ринок. Окрім цього під впливом громадської думки проект Генерального плану зазнав наступних змін:
    - Існуючий автовокзал залишиться на існуючому місці, і не буде винесений на околицю міста як планувалося, а у разі потреби на околиці побудують другий автовокзал;
    - Залишиться на колишньому місці оптовий ринок – не далеко від центрального ринку;
    - Вулиця Синякова не буде пішохідною;
    - Не буде винесена за межу міста ветеринарна лікарня;
    - Автомобільну естакаду над залізничними коліями потрібно буде перепроектувати, оскільки вона робить територію районної лікарні жвавою проїжджою частиною;
    - У районі лікарні з'явитися зона відпочинку.
    В цілому близько 80% відсотків рекомендацій і пропозицій громадян було враховано і внесено відповідні зміни. Таким чином, є підстави говорити про те, що проект був успішний і поставлені цілі і завдання були досягнуті.