Дослідження якості муніципальної послуги з оформлення права оренди землі

    Термін реалізації: грудень - травень 2008 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Одною з найбільш проблемних для мешканців міста є послуга по оформленню права оренди земельної ділянки. Згідно діючого законодавча України, громадяни мають право отримати земельну ділянку в оренду для ведення бізнесу, господарства або проживання. В рамках легалізації свого права громадянин повинен звернутися з відповідною заявою до міської ради та зібрати перелік необхідних документів для укладання договору оренди. В рамках проходження даної процедури громадянин змушений відвідувати велику кількість установ та організацій (відділ земельних ресурсів, виконком, землевпорядну організацію, відділ архітектури, управління комунальної власності, МБТІ та інші) замовляючи та збираючи необхідні документи та сплачуючи за послуги значні кошти. Враховуючи, що процедура оформлення права оренди земельної ділянки доволі складна, заплутана та непрозора – громадянин змушений нести значні фінансові та часові витрати на її проходження. В наслідок застосування в місті Вознесенську складної, корумпованої та забюрократизованої процедури оформлення права оренди на земельну ділянку громадянам штучно обмежують доступ до оренди земельних ресурсів. До головних причин існування даної проблеми, на ідентифікацію та вирішення яких спрямовуй наш проект можна віднести:
    - обмеження чиновниками вільного доступу до інформації про процедури оформлення права оренди громадян – непрозорість проходження процедури, відсутність можливості отримати вичерпну консультацію про порядок укладання договору оренди;
    - навмисне затягування процедури, невчасне вирішення питань, недотримання законодавчо визначених строків реалізації заходів;
    - вимагання від громадян не передбачених діючим законодавством України документів, що в свою чергу тягне за собою необхідність додатково відвідувати значну кількість установ та нести додаткові фінансові витрати за виготовлення непотрібних документів;
    - відсутність інформації про можливість захисту своїх інтересів в разі порушення чиновником вимог законодавства (відсутність зразків скарг та позовів до суду, а також механізмів їх практичного застосування).
    Наслідками існування проблеми штучного обмеження доступу громадян до оренди земельних ресурсів являються:
    - надання громадянами хабарів чиновникам за прискорення та спрощення процедури укладання договору оренди;
    - незаконне землекористування, що тягне за собою штрафні санкції з боку держави та лягає фінансовим тягарем на плечі громадянина (сплата штрафів, адміністративних стягнень, застосування покарань);
    - недоотримання коштів до місцевого бюджету (орендних платежів) внаслідок не оформленого землекористування;
    - гальмування розвитку бізнесу, погіршення інвестиційного клімату в місті.
    Мета проекту:
    Зібрати кількісну інформацію про якість, ефективність та повноту надання муніципальної послуги з оформлення права оренди землі для розробки рекомендацій по внесенню змін до технологічної та інформаційної картки надання даної послуги.
    В ході реалізації проекту було зроблено:
    1) Проведено маркетингові дослідження ринку послуг по оформленню документації для оформлення права оренди на землю.Завантажити звіт.
    2) Проведено вивчення процедури оренди землі згідно чинного законодавства України.Завантажити звіт.
    3) Проведено вивчення процедури оформлення землі в оренду в м. Вознесенську.Завантажити звіт.
    4) Проведено соціологічне дослідження «Перешкоди та прояви корупції на шляху оформлення права оренди на землю»Завантажити дослідження.
    5) 25 березня 2008 року проведено круглий стіл «Що заважає громадянам реалізувати своє право на оренду землі» – на якому відбулась презентація та обговорення проекту рекомендацій по покращенню процедури оренди.
    6) Направлено листа 27.03.08 р. уповноваженому системи якості надання адміністративних послуг з результатами моніторингу якості надання послуг в сфері оренди та пропозиціями по їх покращенню.
    7) 11 квітня 2008 р. проведено круглий стіл «Обговорення рекомендацій по внесенню змін до процедури оренди землі».
    8) Проведено робочу зустріч 25.04.08 р. «Внесення змін до інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг в сфері оренди землі».
    9) Направлено лист 12.05.06 на ім’я міського голови з резолюцією робочої зустрічі та пакетом інформаційних та технологічних карток, що підлягають затвердженню.
    10) Затверджено 10 інформаційних та 10 технологічних карток надання адміністративних послуг Вознесенською міською радою в сфері оренди землі.
    11) Розроблено та розповсюджено серед мешканців міста буклет «Як захистити свої права при передачі землі в оренду?».
    В рамках реалізації проекту були досягнуті такі результати:
    З метою покращення якості надання адміністративних послуг в сфері оренди землі та зменшення рівня корупції, нашою організацією були розроблені рекомендації по вдосконаленню процедури оренди землі. Проект рекомендацій пройшов стадію громадського обговорення, зібрані 29 пропозицій від громадськості та зацікавлених осіб були враховані при розробці інформаційних та технологічних карток надання послуг в сфері оренди землі. За результатами обговорення пропозицій з міським головою, посадовими особами органів місцевого самоврядування та депутатами міської ради наші рекомендації були повністю враховані з незначною кількістю доповнень. 14 травня 2007 р. були внесені зміни в три вже затверджені послуги та додатково внесені до реєстру 8 послуг, процедури надання цих послуг були затверджені у вигляді 11 інформаційних та 11 технологічних карток надання наступних адміністративних послуг Вознесенської міської ради:
    1. Укладання угоди про відшкодування збитків від недоотримання коштів Вознесенською міською радою за фактичне користування земельною ділянкою суб’єктом господарювання.
    2. Надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах передачі її у в оренду із зміною цільового призначення.
    3. Надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, межі якої не визначені в натурі на умовах передачі її у в оренду
    4. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та укладання договору оренди земельної ділянки.
    5. Укладання договору оренди земельної ділянки.
    6. Передача земельної ділянки в оренду межі якої визначені в натурі без зміни цільового призначення
    7. Внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки в зв’язку з продажем частини нерухомості та зміною площі земельної ділянки .
    8. Укладання угоди про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки в зв’язку з продажем частини нерухомості та зміною площі земельної ділянки .
    9. Поновлення договору оренди земельної ділянки
    10. Дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки
    11. Затверджені зразки інформаційних карток надання послуг в сфері оренди землі розміщені на стенді міської ради де кожен громадянин може вільно скористатися ними.
    Процедура отримання землі в оренду стала більш дешевою, швидкою та прозорою.
    В рамках проведення соціологічного дослідження «Перешкоди та прояви корупції на шляху оформлення права оренди на землю» було встановлено, що для отримання земельної ділянки в оренду необхідно було надати наступні документи, які суперечили вимогам діючого законодавства України:
    - технічну документацію по нормативно – грошовій оцінці земельної ділянки – середня вартість 420 грн. Дана документація виготовляється, якщо в місті не виготовлена нормативно – грошова оцінка міста (ст.20, 23 ЗУ «Про оцінку земель»). Місто Вознесенськ виготовило та затвердило нормативно – грошову оцінку земель в 1998 р., вона дійсна до 2008 р. Дані про нормативно грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються, як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, який видається територіальним органом земельних ресурсів та коштує в середньому 55 грн. ;
    - технічну документацію із землеустрою по складанню плану до договору оренди –середня вартість 670 грн. Даний вид технічної документації не передбачений жодним нормативно-правовим актом вищого рівня, тому вимоги даного виду документації від заявника є незаконними;
    - графічні матеріали – середня вартість 345 грн. – не передбачені жодним нормативно – правовим актам вищого рівня;
    - прийняття рішення ради про надання дозволу на розробку технічної документації – тривалість 1 місяць. Надання даного дозволу не передбачено діючим законодавством України, сесія міської ради не має компетенції надавати дозволи на розробку технічної документації, технічна документація виготовляється на підставі договору між замовником та землевпорядною організацією. Прийняття рішення сесії з цього приводу на місяць , а то і більше, затягувало процедуру передачі землі в оренду.
    Враховуючи невідповідність вимог міської ради діючому законодавству України, нашою організацією були розроблені переліки необхідних документів, що мав надати заявник для отримання тієї або іншої послуги в складі інформаційних карток. Вищезазначені документи були виключені, як такі, що не відповідають вимогам законодавства, а сама процедура передачі землі в оренду була зведена до прийняття одного рішення ради.
    За результатами затвердження чітких переліків необхідних документів у складі інформаційних карток нам вдалося здешевити процедуру передачі землі в оренду в середньому на 800 грн., скоротити її в часі на 2 місяці та зробити більш прозорою та зрозумілою для громадян.