Протидія корупції в сфері управління земельними ресурсами

    Термін реалізації: травень 2007 р. - лютий 2009 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    В м. Вознесенську мешкає 39,0 тис. жителів, загальна площа міста складає 2256 га. Під громадською житловою забудовою знаходиться 1338 га, або 59 % території міста, в тому числі під одноповерховою -1061 га. За час проведення земельної реформи в місті з понад 18 000 домогосподарств державні акти на право власності на землю отримали лише 5600 осіб на загальну площу 568,3 га. Тобто лише 31% громадян скористалися своїм правом на безоплатну приватизацію. При цьому з 371 багатоквартирного будинку, жоден не оформив своє право власності на земельну ділянку. Причинами такої млявої приватизації землі громадянами під власними будинками є:
    - складність (триває до 1 року і більше ), забюрократизованість та непрозорість процедур безоплатної передачі земельної ділянки у власність, «індивідуальний» підхід до вирішення земельних питань;
    - висока вартість виготовлення технічної документації (від 500 до 1800 грн.) та вимагання додаткових документів не передбачених чинним законодавством України і як наслідок, плати за них;
    - не усвідомлення громадянами наслідків відсутності права власності на земельну ділянку (перш за все виключення ділянки з обігу та неможливість включення її вартості у вартість садиби);
    - не усвідомлення громадянами тимчасового характеру безоплатної приватизації.
    Відповідно до Закону України №2768-ІІІ від 6.10.04 р. всі особи, які мають землю у постійному користуванні, але не можуть володіти нею на такому праві, зобов’язані оформити право власності або оренди на такі ділянки до 1 січня 2008 р. Після зазначеної дати настануть такі правові наслідки:
    - право постійного користування припиниться , а право розпорядження земельними ділянками (продаж, дарування, спадкування та надання в оренду) перейде до органів місцевого самоврядування.
    - особи, які не придбали ділянку у власність або не оформили оренду змушені будуть залишити такі ділянки;
    - будівлі зведені на ділянках, які не придбані у власність (не отримані в оренду), будуть вважатись такими, що зведені з порушенням чинного законодавства, а власники таких будинків несуть адміністративну відповідальність.
    Тому, земельні ресурси, права щодо яких не оформлені, не можуть бути включені в обіг, не є об’єктом права власності, підметом купівлі – продажу, застави, міни, спадкування та інших цивільних правочинів. Внаслідок цього, зменшуються надходження до місцевого бюджету та погіршується здатність землі генерувати капітал та гальмується розвиток ринку нерухомості. Причиною млявого оформлення громадянами свого права являються корупційні діяння з боку чиновників, що призводять до ускладнення процедури, її здороження та затягування у часі.
    Мета: Знизити рівень корупції в сфері управління земельними ресурсами міста, шляхом розробки та впровадження прозорих процедур безоплатної приватизації земельної ділянки громадянами.
    Завдання
    1. Провести аналіз процедури безоплатної приватизації громадянами землі в місті.
    2. Усунути адміністративні бар’єри в ході оформлення пава власності на земельну ділянку громадянами.
    3. Здійснити широке інформування громадськості про процедуру безоплатної приватизації землі в місті та її правові наслідки.
    Проект виконувався в два етапи:
    І Етап Протидія корупції в сфері безоплатної приватизації землі громадянами міста травень - грудень 2007 р.
    ІІ Етап Протидія корупції в сфері безоплатної приватизації землі об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків липень - лютий 2009 р.
    В ході реалізації І етапу проекту було зроблено:
    1) Проведено маркетингові дослідження ринку послуг по оформленню документації для здійснення безоплатної приватизації землі громадянами. Підготовлено звіт.
    2) Проведено соціологічне дослідження «Перешкоди та прояви корупції на шляху здійснення безоплатної приватизації землі громадянами»Завантажити дослідження.
    3) Проведено дослідження процедури здійснення безоплатної приватизації землі в м. Вознесенську. Завантажити звіт.
    4) Проведено вивчення процедури здійснення безоплатної приватизації землі згідно чинного законодавства України, підготовлено звіт та базові блок схеми. Завантажити звіт.
    5) 7 вересня 2007 р. проведено громадське обговорення за результатами проведення дослідження.
    6) Розроблено проект рішення по вдосконалення процедури безоплатної приватизації землі.
    7) 5 жовтня 2007 р. проведено обговорення проекту рішення з представниками громадськості . Зібрано пропозиції по вдосконаленню рекомендацій.
    8) 8 вересня проведено круглий стіл «Презентація результатів моніторингу дотримання прав громадян в ході приватизації землі»
    9) 11 та 18 жовтня 2007 р. - проведено круглі столи - «Обговорення рекомендацій по вдосконаленню процедури безоплатної приватизації землі в місті Вознесенську».
    10) 25 жовтня 2007 р. - проведено круглий стіл «Обговорення проекту рішення сесії міської ради «Про затвердження положення про порядок безоплатної приватизації громадянами земель державної (комунальної) власності в межах м. Вознесенська»
    11) Розроблено проект Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам м. Вознесенська.
    12) Розроблено проект рішення міської ради про затвердження Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам м. Вознесенська.
    13) Проведено погодження проекту рішення з начальником управління комунальної власності, начальником юридичного відділу, начальником земельного відділу та секретарем міської ради.
    14) 4 грудня 2007 р. - проведена робоча група по обговоренню Положення з депутатами міської ради.
    15) 20 грудня 2007 р. - Проведена погоджувальна нарада у міського голови з приводу обговорення Положення.
    16) Прийнято рішення міської ради № 14 ХХVIII сесії 5 скликання від 26.12.07 р. «Про затвердження Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам м. Вознесенська». Завантажити Положення
    17) Розроблено зразки інформаційних матеріалів (заяв, договорів, позовних скарг та схем) для громадян.
    18) Розроблено та розміщено два інформаційні стенди (один на базі управління комунальної власності та другий в приміщені виконавчого комітету міської ради).
    19) Розроблено, надруковано та розповсюджено інформаційну брошуру «Як отримати земельну ділянку у власність» Завантажити брошуру
    20) 21 грудня 2007 р. - проведено форум «Як скористатися своїм правом на безоплатну приватизацію землі», в якому прийняло участь 107 мешканців міста.
    21) Надано 52 консультації мешканцям міста з питань безоплатної приватизації землі.
    В рамках реалізації І етапу були досягнуті такі результати:
    Розроблені та впроваджені рекомендації (затверджено міською радою положення) по усуненню адміністративних бар’єрів, зменшенню корупційних зловживань та спрощенню процедури безоплатної приватизації землі в м. Вознесенську.
    Запроваджені нові правила та процедури в ході отримання громадянами земельної ділянки у власність.
    На протязі усього періоду впровадження земельної реформи в місті не було прийнято жодного рішення стосовно правил та процедур здійснення безоплатної приватизації землі громадянами. Процедура та перелік необхідних документів визначався начальником відділу земельних ресурсів, вона часто змінювалася, інформація була закритою для вільного доступу громадян – мешканці міста в основному дізнавалися про процедуру в ході усної консультації від працівників державного відділу земельних ресурсів або від знайомих. Пропонуючи до затвердження дане положення, ми намагалися встановити та зафіксувати єдині та зрозумілі правила гри в сфері безоплатної приватизації на території всього міста. Прийняття сесією міської ради рішення № 14 ХХVIII сесії 5 скликання від 26.12.07 р. «Про затвердження Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам м. Вознесенська» допомогло нам досягнути наступних результатів:
    - забезпечити сталість результатів проекту після його завершення – прийом заяв та документів та оформлення права власності на земельну ділянку буде відбуватися згідно засад положення навіть після закінчення реалізації проекту.
    - унеможливлено застосування напрацьованих корупційних схем в сфері безоплатної приватизації землі - завдяки чіткій покроковій регламентації процедури в рамках положення, визначенню строків та відповідальних осіб.
    - передбачена необхідність внесення змін в положення (винесення на сесію міської ради, обговорення з депутатами) в разі зміни переліку документів до заяви або процедури отримання державного акта.
    - передача повноважень по підготовці рішень ради до структурного підрозділу міської ради (управління комунальної власності), що дозволяє здійснювати функції контролю та нагляду за його діяльністю з боку ради;
    - зменшення кількості відвідувань різних установ в ході процедури. За результатами проведення соціологічного дослідження, кожен громадян в середньому відвідував 12 разів різні заклади, з прийняттям положення кількість відвідувань скоротиться в середньому до 5, тобто зменшиться на 7 відвідувань;
    - зменшено та конкретизовано перелік документів, що подаються громадянином разам із заявою. До прийняття положення громадяни подавали до міської ради близько 8 різних документів – тепер громадянин має подати від 4-5 документів в залежності від ситуації. Тобто фактично було скасовано подання 5 непередбачених чинним законодавством документів.
    - в зв’язку зі зменшенням кількості документів, що вимагаються до заяви, скоротиться і термін проходження процедури. За даними проведеного опитування процедура оформлення права оренди земельної тривала в середньому до 6 місяців, а іноді 1 -1,5 року. Планується, що нова процедура триватиме в середньому 3 місяці.
    - зменшення в 2 рази вартості оформлення документів в ході отримання земельної ділянки у власність. За попередніми оцінками експертів, враховуючи перелік необхідних документів, що повинен додаватися до заяви - процедура безоплатної приватизації землі в середньому коштуватиме 600 -700 грн.
    - забезпечено вільний доступ громадян до інформації: розміщено два інформаційні стенди, видано та розповсюджено брошуру «Як отримати земельну ділянку у власність».
    - знижено рівень корупції в сфері управління земельними ресурсами міста, шляхом розробки та впровадження прозорих процедур безоплатної приватизації земельної ділянки громадянами.
    В ході реалізації ІІ етапу проекту було зроблено:
    1) Проведено соціологічне дослідження серед мешканців міста, які вже скористалися своїм правом на безоплатну приватизацію землі "Оцінка ефективності застосування посадовими особами органів місцевого самоврядування Положення про порядок безоплатної приватизації землі" з метою визначення ефективності застосування посадовими особами Положення про порядок безоплатної приватизації землі, визначення основних недоліків в його застосуванні та формування рекомендацій по їх усуненню (50 респондентів). Завантажити дослідження.
    2) Проведено п’ять глибинних інтерв'ю з посадовими особами органів місцевого самоврядування щодо застосування «Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок громадянам в м. Вознесенську».
    3) 7 жовтня 2008 р. - проведено фокус - групу з мешканцями міста, що проходили процедуру безоплатної приватизації землі згідно нового положення (ділянки, що перебувають в користуванні громадян).
    4) 7 жовтня 2008 р. - проведено фокус – групу з мешканцями міста, що проходили процедуру безоплатної приватизації землі згідно нового положення (вільні земельні ділянки).
    5) Проведено 17 жовтня 2008 р. круглий стіл - презентації результатів моніторингу.
    6) Надано 57 правових консультацій громадянам та їх об'єднанням з приводу безоплатної приватизації землі.
    7) Проведено експертний аналіз законодавчо визначеної процедури передачі землі для обслуговування багатоквартирних житлових будинків в Україні Завантажити звітта процедури передачі землі для обслуговування багатоквартирних житлових будинків, що використовується в м. Вознесенську. Завантажити звіт.
    8) Проведено соціологічне опитування серед мешканців багатоквартирних житлових будинків "Перешкоди та прояви корупції на шляху оформлення прибудинкової території мешканцями багатоквартирних житлових будинків" з метою виявлення перешкод та корупційних проявів в сфері передачі землі для обслуговування багатоквартирного житлового будинку (197 респондентів). Завантажити дослідження.
    9) 8 жовтня 2008 р. – для оцінки рівня корупції та ситуації, що склалась проведено 3 фокус-групи: з представниками ОСББ та мешканцями багатоквартирних житлових будинків, з представниками посадових осіб органів місцевого самоврядування, з депутатами міської ради.
    10) 24 жовтня 2008 р.- проведено круглий стіл - презентацію результатів опитування.
    11) Розроблено, надруковано та розповсюдження звіт за результатами моніторингу «Стан корупції в сфері безоплатної приватизації землі»
    12) Розроблено проект Положення «Про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність об’єднанням власників багатоквартирних житлових будинків»
    13) Розроблено проект Положення «Про порядок передачі земельних ділянок необхідних для обслуговування багатоквартирних житлових будинків в оренду об’єднанням власників багатоквартирних житлових будинків»
    14) Проведено круглий стіл «Обговорення Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність об’єднанням власників багатоквартирних житлових будинків” 26 грудня 2008 р.
    15) Проведено круглий стіл «Обговорення Положення про порядок передачі земельних ділянок необхідних для обслуговування багатоквартирних житлових будинків в оренду об’єднанням власників багатоквартирних житлових будинків» 19 січня 2009 р.
    16) Проведено робочу зустріч по обговоренню проекту рішення з депутатами міської ради 22.01.2009 р.
    17) Прийнято участь у засіданні депутатських комісій з приводу обговорення Положення
    18) Проведено тренінг «Як оформити прибудинкову територію необхідну для обслуговування багатоквартирного житлового будинку?» 28 січня 2009 р.
    19) Проведено тренінг «Все про зміни в земельному законодавстві України» 29 січня 2009 р.
    20) Проведено форум для громадян по роз’ясненню актуальних питань безоплатної приватизації землі в якому прийняло участь 61 мешканець міста 3 лютого 2009 р.
    21) Прийнято рішення міської ради № 21 ХLII сесії 5 скликання від 06.02.2009 р. «Про затвердження Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність об’єднанням співвласників багатоквартирних житлових та житлово-будівельним кооперативам». Завантажити Положення.
    22) Розроблено, надруковано та розповсюджено інформаційну брошуру «Як отримати земельну ділянку у власність» оновленаЗавантажити брошуру
    Надано 63 безкоштовних консультацій мешканцям міста з питань безоплатної приватизації землі.