Прозорий бюджет


    Термін реалізації: липень 2006 р. - червень 2007 р.
    Проблема на вирішення якої направлений проект.
    Бюджет та план розвитку міста є двома найважливішими фінансовими рішеннями, які приймає місцева влада та які стосуються потреб міста та його жителів. Всі громадяни повинні проявляти принаймні мінімальний інтерес до фінансової політики міста, оскільки мова йде про використання надходжень з податків, які вони сплатили, і, що важливіше, ці рішення вплинуть на їх повсякденне життя. Методологія формування бюджету за участю всіх зацікавлених сторін є важливою, оскільки вона підвищує активність громадян, посилює демократію та покращує рівень життя громади за допомогою впровадження ефективної політики. Цей метод можна втілювати за допомогою таких технологій участі громадськості, як громадські слухання, дорадчі комітети, громадські збори та громадська журналістика.
    Не зважаючи на існуючі законодавчі норми щодо участі громадян в державному управлінні, на практиці роль громадськості в прийнятті рішень надзвичайно обмежена. Громадські ради, комітети та місцеві асоціації практично не існують в м. Вознесенську, в той час як громадські організації створюються лише для здійснення обмеженої за напрямками діяльності. Процес інформування громадян про діяльність державних органів нагадує радянську систему, за якої громадяни не брали ніякої участі у державних справах та дізнавалися про головні політичні рішення набагато пізніше, ніж вони були схвалені. Більшість інформації яка розміщується ОМС є незрозумілою для пересічних городян, тому відсутня з їх боку відповідна реакція на дії влади. Більшість суджень про роботу ОМС формується на основі пліток та індивідуальних оцінок окремих особистостей.
    Причини, з яких громадяни не беруть участь в бюджетному процесі:
    - Громадяни не отримують достатньо та зрозумілої інформації про бюджет міста. Вони почувають себе незручно, коли вони не володіють достатньо інформацією про питання, які будуть обговорюватися, або не зовсім розуміють, чого від них очікують як від учасників.
    - Громадяни мають недостатній досвід участі у формуванні бюджету та громадських зборах, або взагалі його не мають, ставлять під сумнів наміри органу влади, який їх запрошує, можливо з метою використання у власних політичних інтересах.
    - Громадяни не дуже бажають витрачати час на обговорення питань, якщо вони вважають, що остаточне рішення вже було прийняте. Громадянам не подобається надавати інформацію, якщо вони вважають, що їх співробітництво не буде оцінено або серйозно сприйнято.
    - Громадяни не мають реальних прийнятих ОМС механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу та врахування їх рекомендацій.
    - В місті відсутні реальні громадські об єднання, які б мали вплив на формування бюджету та співпрацювали з депутатами та фінансовими установами ради.
    Мета проекту
    Забезпечення участі громадськості у бюджетному процесі, підвищення прозорості формування бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.
    Завдання проекту.
    1. Розробка механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу: створення «Бюджетної ради», розробка та затвердження «бюджетного регламенту».
    2. Здійснення інформування громадськості м. Вознесенськ про бюджет міста на 2007 р.
    3. Сприяння переходу до програмно – цільового методу формування та використанню бюджету за участю громадськості.
    В ході реалізації проекту було зроблено:
    1) Відібрано 22 активних жителя міста, які виявили бажання приймати учать у формуванні місцевого бюджету та увійти до складу громадської ради.
    2) Проведено навчання для 22 активних жителів міста основам бюджетної політики та аналізу ефективності використання бюджетних коштів.
    3) Задекларовано на рівні Вознесенської міської ради необхідність залучення громадськості до формування місцевого бюджету та здійснення перерозподілу бюджетних коштів шляхом підписання Меморандуму.
    4) Створено громадську бюджетну раду до якої увійшло 22 чоловіка: активні мешканці міста, пенсіонери, студенти, голови квартальних-вуличних комітетів, представники громадських організацій та благодійних фондів міста.
    5) Розроблено та затверджено рішенням виконкому «Положення про бюджетну раду» Завантажити Положення;
    6) Проведено 4 круглих стола за участю депутатів міської ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників громадськості в рамках обговорення проекту бюджету на 2007 р.:
    - 29 грудня 2006 р. «Проект бюджету м. Вознесенська на 2007 р.: доходи та видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» та «Охорона здоров’я».
    - 30 грудня 2006 р. «Проект бюджету м. Вознесенська на 2007 р.: доходи та видатки по галузі «Фізична культура і спорт» та «Освіта» .
    - 2 січня 2007 р. «Проект бюджету м. Вознесенська на 2007 р.: доходи та видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» та «Благоустрій» .
    - 3 січня 2007 р. «Проект бюджету м. Вознесенська на 2007 р.: доходи та видатки – підсумкове засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету».
    7) 4 січня 2007 р. проведено громадські слухання на тему «Формування міського бюджету на 2007 р.: доходи та видатки». В громадських слуханнях прийняло участь 384 чоловіка, було зібрано та передано на розгляд ради 87 пропозицій від громадськості.
    8) Було враховано в роботі органів місцевого самоврядування 53 пропозиції від громадськості про що було прийнято відповідне рішення виконкому.
    9) Розміщено звіт про виконання бюджету у 2006 р. та повний пакет документів стосовно бюджету на 2007 р. в міській бібліотеці для громадського користування.
    10) Розроблено та розповсюджено інформаційні матеріали стосовно бюджету міста – 500 екземплярів брошури «Коротко про бюджет міста».
    11) Розміщена інформація про бюджет міста на сайті міста Вознесенська.
    12) За результатами реалізації проекту розроблена та розповсюджена брошура «Прозорий бюджет».
    13) Опубліковано 14 статей в місцевих ЗМІ, розмішено 16 інформаційні повідомлення в мережі Інтернет та надано 22 консультації.
    14) Розроблено бюджетний регламент міської ради.
    В рамках реалізації проекту досягнуті такі результати:
    1) Проінформовано про бюджет та бюджетний процес на місцевому рівні не менше 5600 осіб;
    2) Створено постійно діючий громадських орган у складі 22 чоловік, що безпосередньо приймає участь у бюджетному процесі у м. Вознесенську;
    3) Забезпечено вільний доступ громадян до бюджетної інформації за рахунок її розміщення на базі 3-х місцевих бібліотек та 2-х громадських організації, а також на сайті міста;
    4) Створено умови для прозорого діалогу місцевої влади з громадськістю в рамках обговорення бюджетних питань;
    5) Безпосередньо прийняли участь у формуванні бюджету на 2007 р. та надали свої зауваження та пропозиції 485 чоловік;
    6) Зібрано 87 пропозицій від громадськості стосовно формування бюджету 2007 р.;
    7) Враховано у роботі органів місцевого самоврядування 53 пропозиції, з них 23 прийнято до виконання у поточному році.