Громадський контроль за якістю комунальних послуг

    Термін реалізації: листопад 2006 р. – жовтень 2007 р.
    Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
    Розбудова в Україні демократичної системи управління зробила владу зокрема місцеву дуже залежною від громадян. За таких умов органи місцевого самоврядування перестають бути управлінськими органами з’являється потреба в діалозі з громадою: відстоювати власну точку зору, переконувати інших і в той же час відчувати свіжі продуктивні ідеї, що йдуть від людей та впроваджувати їх у життя. З впевненістю можна сказати, що місцева влада м. Вознесенська намагається співпрацювати з громадськістю міста в сфері вирішення проблем якості надання комунальних послуг. Так у 2004 р. була створена робоча група до якої увійшли працівники громадськості з метою розробки стратегічного плану реформування житлово-комунального господарства. За результатами роботи в місті було розроблено та прийнято до виконання Стратегічний план розвитку житлово-комунального господарства міста на 2004-2010 рр. На протязі останніх 1,5 років влада самостійно проводила аналіз його виконання та формально (через газету) звітувала про хід його виконання плану перед громадськістю, при цьому представники громадськості жодного разу не залучалися до процесу моніторингу ходу виконання плану. Громаді повідомлялося – що все що залежне від влади та комунальних підприємств зроблено, а основна проблема якості комунальних послуг – це неплатежі споживачів та економічно не рентабельні тарифи. Як вихід із ситуації пропонувалося підвищення тарифів та накладання адміністративних стягнень на неплатників. На весні 2005 р. громада погодилася на вмовляння влади підвищити тарифи на 75%, при цьому отримавши обіцянку, що частина коштів буде спрямовуватися на реалізацію інвестиційних проектів з метою підвищення якості комунальних послуг. Пройшов рік…..Якість послуг не покращилася, а тарифи пропонують знову підняти……Переклавши весь тягар відповідальності на плечі громадськості знову! Відсутність доступу громадськості до інформації, змушує нас вірити владі та комунальникам та не дає можливості реально відстояти свою права як споживачів та проконтролювати роботу наших постачальників. Тому основною проблемою для громади міста являється відсутність правдивої та об’єктивної інформації про хід виконання Стратегічного плану розвитку житлово-комунального господарства міста на 2004-2010 рр., а також інформації про стан та роботу комунального підприємства «Водопостачання м. Вознесенська».
    Мета проекту
    Забезпечення прозорості, об’єктивності та відкритості поширення інформації про хід виконання стратегічного плану розвитку житлово-комунального господарства міста, шляхом створення механізмів залучення громадськості до розробки а контрою над виконанням рішень органами місцевого самоврядування
    Завдання проекту
    1. Створення експертної ради з контролю за виконанням Стратегічного плану
    2. Проведення аналізу ходу виконання Стратегічного плану
    3. Проведення інформаційної компанії за результатами здійснення оцінки ефективності реалізації Стратегічного плану.
    В ході реалізації проекту було зроблено:
    Проведено аналіз виконання «Стратегічного плану розвитку житлово-комунального господарства міста на 2004-2010 рр.»
    1) 27 листопада 2006 р. проведенню круглий стіл «Громадськість за якість комунальних послуг». У круглому столі прийняли участь 20 чоловік: представники місцевої влади, члени громадської ради з питань надання житлово-комунальних послуг, голови ОСББ, представники комунальних підприємств та депутати міської ради.
    2) Створена експертна рада Розпорядженням міського голови №14–р від 29.01.07 р. «Про створення експертної ради по контролю за виконанням Стратегічного плану».Завантажити Розпорядження;
    3) Розроблена та затверджена на засіданні експертної ради (Протокол №1 від 01.02.07 р.) методика проведення оцінки реалізації Стратегічного плану, робочий план та індикатори проведення аналізу.
    4) Проведено 3 аналітичні сесії для аналізу Стратегічного плану:
    - 8-9 лютого 2007р. - «Аналіз виконання заходів Стратегічного плану». У роботі аналітичної сесії прийняли участь 20 чоловік. За результатами проведення аналітичної сесії було затверджено звіт (Протокол №2 від 9.02.07 р.).
    - 19-20 квітня 2007 р. - «Аналіз виконання заходів Стратегічного плану по напрямках «Житлове господарство міста» та «Благоустрій міста». У роботі аналітичної сесії прийняли участь 24 чоловіка. За результатами проведення аналітичної сесії було затверджено звіт (Протокол №3 від 20.04.07 р.).
    - 11-12 липня «Аналіз виконання стратегічного плану в розділі «Вдосконалення водопостачання міста.»
    Привернуто увагу молоді до житлово-комунальних проблем міста:
    1) 30 січня проведено зустріч з представниками молодіжного парламенту в рамках презентації проекту та залучення молоді до проведення конкурсу творів на тему «Якби я був керівником комунального підприємства» з подальшою участь у підготовці та проведені фотовиставки «Житлово-комунальне господарство міста». У зустрічі прийняли участь 24 чоловіка.
    2) Проведено в 10 школах міста конкурс «Якби я був керівником комунального підприємства». На конкурс надійшло 12 проектів. Всі учасники конкурсу отримали можливість прийняти участь у екскурсії на комунальні підприємства під час проведення «Дня відкритих дверей на комунальних підприємствах міста».
    3) 27 квітня 2007 р. проведена екскурсія по комунальних підприємствах міста «День відкритих дверей». У екскурсії прийняли участь 26 чоловік – учнівська та студентська молодь. Учасники відвідали підприємства по постачанню води в місті, вивезенню сміття та обслуговуванню багатоквартирних будинків. Ознайомилися з особливостями роботи цих підприємств та зробили близько 300 фотографій присвячених роботі комунальних підприємств, а також за результатами відвідування комунальних підприємств дали інтерн місцевій газеті «День за Днем».
    4) Відібрано виготовлено з 300 фотографій зроблених учасниками акції «дні відкритих дверей на комунальних підприємствах міста» 50 для проведення фотовиставки «Житлово-комунальне господарство міста».
    5) Організована експозиція виставки у Музеї ім. Кібрика. На тему «Житлово-комунальне господарство міста», на якій були представлені фотографії зроблені під час проведення днів відкритих дверей на комунальних підприємствах міста
    Розроблені рекомендації від громадськості до «Стратегічного план розвитку житлово-комунального господарства міста на 2004-2010 рр.» та проведена компанія лобіювання їх затвердження.
    1) 3 серпня 2007 року - проведений круглий стіл за участю членів експертної ради, представників органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств, на якій обговорювались результати аналізу стратегічного плану – 20 чоловік
    2) Розроблені рекомендації по внесенню змін та доповнень до Стратегічного членами експертної ради та робочої групи.
    3) 12 червня 2007 року - проведений круглий стіл за участю представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств з обговорення рекомендацій по внесенню змін до Стратегічного плану – 32 чоловік
    4) Підготовлено проект рішення сесії про внесення змін до Стратегічного плану
    5) Видана інформаційна брошура за результатами аналізу накладом 3000 для розповсюдження в громаді "Громадський контроль за якістю комунальних послуг";
    6) Проведено 3 круглих стола за результатами проведення аналізу
    - 22 серпня 2007 року - з головами вуличних комітетів – 20 чоловік
    - 12 вересня 2007 року - з головами ОСББ -20 чоловік
    - 17 вересня 2007 року - з членами громадської ради з питань надання житлово-комунальних послуг -19 чоловік
    7) 10 вересня 2007 року - проведена робоча зустрічі членів експертної ради та робочої групи з розробки та реалізації Стратегічного плану, основною метою якого було виявлення недоліків у Стратегічному плані та розробка шляхів їх подолання – 7 чоловік
    8) 5 жовтня 2007 року Проведені громадські слухання «Стратегічний план розвитку житлово-комунального господарства м. Вознесенська на 2004-2010 рр.» «Зміни та Доповнення» для 258 чоловік.
    9) 26 жовтня 2007 року затверджено сесією міської ради рішення «Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку житлово-комунального господарствам. Вознесенська на 2004-2010 рр.»Завантажити рішення