Створення громадської ради з питань надання житлово-комунальних послуг


    Термін реалізації: листопад 2005 р. – квітень 2006 р.
    Проблема на вирішення якої направлений проект
    Необхідність появи громадського контролю за якістю надання комунальних послуг та розміром тарифів в м. Вознесенську гостро постала восени 2005 року, тому що в цей час виконавчий комітет Вознесенської міської ради спільно з комунальними підприємствами міста готувався до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в місті, що суттєво впливало на добробут чисельних мешканців міста. Завдяки бажанню людей відстоювати свої права - в місті створилась ініціативна група, яка виявила бажання провести моніторинг економічної ефективності та збалансованості нових тарифів. Робота ініціативної групи була продуктивною, громадяни змогли відстояти свої права та інтереси (визнано економічно не обґрунтованим підвищення тарифів по оплаті за житло; знижено тариф на водопостачання на 20%; проведено детальний аналіз тарифів на вивезення ТПВ; прийнято рішення про необхідність створення інвестиційного плану комунального підприємства «Міськпостач»). Проте, не зважаючи на всі успіхи ініціативної групи — це були стихійні дії без належного рівня компетенції та повноважень.
    Мета проекту
    Формування сталої моделі взаємодії мешканців територіальної громади, органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств міста в сфері надання житлово-комунальних послуг
    В ході реалізації проекту було зроблено:
    1) Відібрано 25 ініціативних мешканців міста та сформовано особистий склад громадської ради з питань надання житлово-комунальних послуг;
    2) Проведено анкетування членів громадської ради з метою визначення професійного рівня, мотивації та бачення їх подальшої роботи;
    3) Проведено навчальний курс за напрямками:
    - "Залучення громадськості до контролю за якістю надання комунальних послуг";
    - "Фінансові основи роботи комунального підприємства";
    - "Порядок та методика формування тарифів на житлово-комунальні послуги";
    - "Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунальних послуг";
    - "Нормативно-правове регулювання житлово-комунальних послуг";
    - "Особливості організації збору, вивозу та утилізації твердих побутових відходів в місті";
    - "Надання послуг з обслуговування житла в місті, альтернативні форми обслуговування житла";
    - "Здійснення водопостачання в місті. Проблеми, особливості та перспективи розвитку";
    4) Розроблено та затверджено Положення про створення громадської ради з питань надання житлово-комунальних послуг, визначено її права, обов'язки та механізми взаємодії.Завантажити Положення;
    5) Проведено круглий стіл з представниками комунальних підприємств міста та ОМС з метою обговорення напрямків взаємодії з громадською радою;
    6) Розроблено та затверджено план роботи громадської ради з питань надання житлово-комунальних послуг на поточний рік.
   За результатами проекту було створено і легалізовану громадську раду з питань надання житлово-комунальних послуг, що здійснює свою діяльність у наступних напрямках:
    1. Здійснює попередній розгляд та експертизу проектів і нормативно-правових актів у сфері надання житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську;
    2. Бере участь в розробці цільових проектів та програм у житлово-комунальній сфері;
    3. Здійснює періодичний аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги населенню;
    4. Заслуховує на своїх засіданнях керівників комунальних підприємств з питань їх діяльності, а також повідомлення членів ради та інших осіб про проведену роботу в житлово-комунальній сфері міста;
    5. Отримує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств інформацію, документи, звіти, програми розвитку, методичні рекомендації, фінансові плани підприємства, тощо;
    6. Проводить відстеження та аналіз діяльності органів місцевого самоврядування в області управління та фінансування житлово-комунальної сфери міста.
    7. Проводить попередній аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги. Готує звіт та проводить інформування громадськості за результатами аналізу;
    8. Проводить роз'яснювальну роботу про стан справ в житлово-комунальній сфері (статі в газеті, громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, дні відкритих дверей, конкурси, акції);
    9. Надає експертно-аналітичну допомогу органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам міста;
    10. Приймає участь у роботі профільних комісій, рад та робочих груп.