Бюджет 2018

В кінці 2017 року на Бюджетний кодекс України очікувала низка змін та нововведень, підготовлених Урядом. Одним з яких стало введення програмно-цільового методу при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік. 
Ефективне управління видатками бюджету є важливою частиною бюджетної політики. При цьому програмно-цільовий метод (далі — ПЦМ) є дієвим інструментом, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньострокову перспективу, орієнтований на досягнення конкретної мети відповідно до встановлених пріоритетів. 
Головним елементом ПЦМ є бюджетна програма, яка представляє собою сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.
Варто відмітити, що бюджет Вознесенська на 2018 рік складений по програмно-цільовому методу та й попередні 2 роки Фінансове управління міської ради використовувало ПМЦ при формуванні бюджету. 
Бюджетні програми місцевих бюджетів визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів. Відповідно до норм бюджетного кодексу бюджетні програми — це одна з особливих складових ПЦМ. Параметри бюджетної програми (мета, завдання, результативні показники тощо) затверджуються у встановленому порядку паспортом бюджетної програми.
Крім того, особливістю бюджетної програми є те, що вона характеризує однотипну діяльність в одній галузі, в одному типі структур, а послуга, про яку йдеться, спрямована на задоволення конкретних потреб отримувачів такої послуги. Таким чином, бюджетні програми слід відрізняти від усіх інших програм, серед яких, зокрема, програми діяльності Уряду, програми економічного та соціального розвитку України, державні цільові програми, місцеві програми соціально-економічного та культурного розвитку.
На офіційому інтернет - порталі Вознесенської міської ради можна ознайомитись з переліком бюджетних та міських цільових програм 
http://voz.gov.ua/material/1393.