Вознесенськ посів 2 місце у рейтингу прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів серед 17 українських міст.

14 червня 2016 р. 

Громадська організація «Агентство економічного розвитку» оприлюднила результати оцінювання планування та регламентування бюджетної політики, стратегічних, соціально-економічних та бюджетних документів м. Вознесенська за критеріями прозорості, участі та доброчесності. Оцінювання проводились за інноваційною методологією «Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів» - ПУД, яка включає загалом 173 критерії і надає можливість комплексно проаналізувати місцеву соціально-економічну і бюджетну політику на всіх її стадіях та відслідкувати впровадження кращих міжнародних та українських практик доброго врядування. 

За результатами дослідження, м. Вознесенськ набрав 71,5 балів із 173 можливих, що складає 41,3% від загальної кількості балів і зайняв 2 позицію серед 17 українських міст. Це відповідає «обмеженому рівню» забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності, і є майже в два рази вищим за середньозважений показник в 47,4 балів.

Загальною тенденцією, яка характерна для м. Вознесенська, є практика надання інформації згідно чинного законодавства але не завжди вичерпної та повної про минулу, поточну та прогнозовану на майбутнє бюджетну політику. Існуючі законодавчі норми, на сьогодні місто виконує та існує практика консультування із громадянами щодо бюджету але попит від громадян поки що не значний, консультування не проводяться в он-лайн режимі або за допомогою сайту. Здебільшого інформація з питань бюджету, яка розміщується на офіційних веб-сторінках Вознесенської влади має статистичний характер та відсутня бюджетна  інформація у форматах, які б полегшували її сприйняття через її візуалізацію. Однак, ключові документи оприлюднюються вчасно більш як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що відповідає  законодавчим нормам і надає можливість мешканцям зрозуміти як і на що витрачаються кошти.

За критерієм УЧАСТІ Вознесенськ досягнув «обмеженого рівня», забезпечивши виконання 51,3% критеріїв цього розділу. Цей показник ставить Вознесенськ на 2 місце рейтингу серед всіх міст, що взяли участь в дослідженні.

За критерієм ПРОЗОРОСТІ Вознесенськ отримав тільки 38,4%, що відповідає середньому рівню - «мінімальний» забезпечення. Цей показник займає 4 місце в рейтингу по всій сукупності міст.

Рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ за результатами дослідження виявився на тому ж рівні, що і рівень прозорості - «мінімальний» з 38,1% але зайняв вже 1 місце рейтингу серед інших 17 міст.

По критерію ПРОЗОРОСТІ в досліджувальний період (з липня 2015 року до лютого 2016 року) було забезпечено  оприлюднення таких документів політики:

·        річного звіту про виконання місцевого бюджету за календарний рік;

·        квартальних звітів щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року;

·        затверджених цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів;

·        проекту рішення про місцевий бюджет на 2016 р. (перед розглядом на засіданнях профільної бюджетної комісії міської ради та перед розглядом на сесії місцевої ради);

·        проект Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на 2016 р.  з інформуванням на засіданнях профільної бюджетної комісії міської ради та інформуванням перед розглядом на сесії місцевої ради;

·        річних планів закупівель головних розпорядників бюджетних коштів на сайті місцевої ради;

·        плани діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди:

·        Стратегія розвитку міста опублікована на сайті міської ради.

 

Не оприлюдненими залишаються:

 

-         Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів;

-         систематизовані пропозиції та зауваження від депутатів місцевої ради (депутатські запити та звернення) та громадян до всіх документів соціально-економічної та бюджетної політики;

-         результати персональних (поіменних)  голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та пленарних засідань сесії місцевої ради;

-         паспорти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;

-         укладені договори головних розпорядників бюджетних коштів на поточний рік із всіма додатками та актами їх виконання;

-         звіти головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання бюджетних програм;

-         звіти про виконання фінансових планів;

-         протоколи та результати персональних голосувань депутатів переважно не оприлюднюються на сайті та в частині випадків були надані по запиту, а стенограми оприлюднюються вкрай рідко та несистемно протягом всього бюджетного циклу.

 

Мінімальний стан ПРОЗОРОСТІ зафіксовано на етапі звітування щодо виконання місцевого бюджету, особливо закупівля за бюджетні кошти - відсутнє інформування на сайті ОМС про засідання комітетів з конкурсних торгів та стан участі громадян у засіданнях комітетів з конкурсних торгів (38,4%, або 43 з 112 балів). Такий рівень ПРОЗОРОСТІ дає можливості громадянам здійснювати тільки поверхневий публічний контроль за виконанням бюджету. Адже більш глибокий контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється на основі використання даних бюджетної звітності.

 

При цьому найвищі показники щодо критерію ПРОЗОРІСТЬ зафіксовано у частині доступу до стратегічних документів місцевого розвитку (100% відповідності критерію), що отримано за оприлюднення Генерального плану міста, Стратегії розвитку міста та детальні плани територій (ДПТ). Про бюджет та програму соціально-економічного розвитку (38,6 % критеріїв виконано). Вірогідно, що позивну роль щодо забезпечення прозорості рішення про бюджет та Програму соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на 2016 р. відіграв пильний громадський контроль в режимі реального часу та відповідні звернення до міського голови з боку ГО «Агентство економічного розвитку» у листопаді  та грудні 2015 року, що були ініційовані в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети».

 


Рівень УЧАСТІ громадськості та представників бізнесу на різних стадіях бюджетного циклу один з найбільших  і в порівнянні з іншими містами, має високі показники.

 

Найвищі оцінки за цим критерієм були поставлені при оцінюванні звітування щодо соціально-економічних та бюджетних документів (71,5 % критеріїв виконано) та складанні, розгляді та затвердженні соціально-економічних та бюджетних документів (11 з 16 балів або 68,8%)

 

Водночас залишається недостатньою практика консультацій щодо звітів про виконання бюджету та цільових програм.

Впливати у вознесенців на бюджетний процес виявилось найменше можливостей на етапі  розгляду Програми соціального та економічного розвитку на засіданнях профільної комісії місцевої ради.

Виключенням є рішення про бюджет. Щодо змісту цього документу бюджетної політики проводяться консультації із громадянами, які ініційовані вже багато років але ще не користуються великим попитом у місцевого населення.

 

“Мінімальним” за результатами дослідження виявився й рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ (35,7%) - “найкращі” показники в цьому розділі було зафіксовано на етапі  складання, розгляду та затвердження соціально-економічних та бюджетних документів (4 з 8 балів).

Найменш доброчесними виявився знову етап планування та регламентування бюджетного процесу, зручності сприйняття та пошуку інформації про документи та результати бюджетної політики (1 бал з 8 можливих або 12,5%).

 

Основні проблеми, які були зафіксовані при аналізі на відповідність цьому критерію наступні: відсутність бюджетної  інформації у форматах, які полегшує її сприйняття через її візуалізацію та відсутність на сайті міської ради інформації щодо результатів зовнішніх та внутрішніх аудитів.

 

Попри проведення консультацій із громадянами щодо проекту рішення про бюджет на 2016 рік відсутньою є інформація про результати таких консультацій. Така ситуація негативно впливає на забезпечення довіри громадян до процедури консультацій.

 

Ключові документи політики - проект рішення про бюджет та ПСЕР на 2016 р. були оприлюдненні вчасно більш як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що не порушує вимоги чинного законодавства.

 

Предмет оцінювання

Зауваження

Оцінка

 

Загальний показник Індексу ПУД м. Вознесенськ - «обмежений рівень» (41,3%)

71,5/ 173

 

Розділ 1. Планування/регламентування бюджетного процесу, зручність сприйняття  та пошуку

                 інформації про бюджетні документи та результати бюджетної  політики (8 критеріїв)  

По Розділу 1. «мінімальний» рівень забезпечення (37,5%)

3/ 8

1.      План складання, розгляду та затвердження місцевого бюджету та ключових соціально-економічних та бюджетних документів 

Зафіксовано відсутність практики затвердження плану складання, розгляду та затвердження місцевого бюджету та ключових соціально-економічних та бюджетних документів як в рамках окремого документу або як складової частини інших підзаконних нормативно-правових актів. Відсутній бюджетний регламент в якому чітко та зрозуміло для громадян сформульовані всі процедури планування та регламентування бюджетного процесу

1,5/2

 

 

2.      Зручність сприйняття та пошуку інформації про документи та результати бюджетної політики

 

В достатній мірі не забезпечено виконання даного критерію. Посередню оцінку отримано за критерієм зручності  пошуку бюджетної інформації на сайті. Відсутня бюджетна  інформація у форматах, які полегшують її сприйняття через візуалізацію, стан оприлюднення інформації про результати, відсутня інформація про висновки внутрішніх та зовнішніх аудитів тощо.

1,5/6

 

Розділ 2. Складання, розгляд та затвердження соціально-економічних та бюджетних документів

                 (88 критеріїв)

 

По розділу 2.  «мінімальний»  рівень забезпечення (38,6%)                          

  34/88

 

Частина  1. (39 критеріїв)

 

 

2.1. Плани діяльності головних    розпорядників бюджетних коштів

Оцінювання планів на 2015 р. та наступні за плановим два бюджетні періоди засвідчило як відсутність існування таких планів, так і відсутність практики консультацій із громадянами щодо їх змісту. Така закритість не дає можливості громадянам знати про середньострокові плани місцевої влади щодо  соціально-економічної та бюджетної політики та впливати на них.

0/7

2.2. Бюджетні та цільові програми

Найвищі оцінки отримано факт оприлюднення на сайті ОМС всіх затверджених цільових програм та можливість  вільної участі громадян у сесіях місцевої ради на яких обговорювалося рішення щодо затвердження цільових програм. Пошук усіх цільових програм ускладнений відсутністю практики їх оприлюднення в одному розділі на сайті і як наслідок, ці документи потрібно шукати у рішеннях міської ради. Практика консультування із громадянами щодо проектів цільових програм існує але попит від громадян практично відсутній.

Відсутньою є практика оприлюднення  проектів цільових програм та інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до їх змісту разом із інформацією про стан їх розгляду. Практика консультування із громадянами щодо проектів цільових програм є відсутньою.

Будь-яка інформація щодо бюджетних програм, їх розгляду чи консультацій щодо їх змісту є відсутньою на сайті ОМС. 

5,5/20

 

 

2.3. Бюджетні запити

Оцінювання бюджетних запитів на 2016 р. на основі яких складається проект місцевого бюджету засвідчило, що на сайті ОМС оприлюдненні всі затвердженні бюджетні запити  головних розпорядників бюджетних коштів але не в розділі «Прозорий бюджет». Відсутньою є практика консультацій із громадянами щодо змісту бюджетних запитів. Така закритість не дає можливості громадянам знати про  бюджетні запити на основі яких складається проект місцевого бюджету та впливати їх зміст.

1/6

2.4. Фінансові плани комунальних підприємств (КП)

 

 

 

 

Оцінювання даних документів засвідчило відсутність можливостей у громадян впливати на зміст фінансових планів КП. Затвердженні фінансові плани КП та їх проекти відсутні на сайті ОМС та не були надані по запиту публічної інформації. Відсутньою є практика консультацій із громадянами щодо змісту фінансових планів КП, не оприлюднюється інформація про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до їх змісту разом із інформацією про стан їх розгляду.

0/6

 

 

Частина 2. (49 критеріїв)

 

2.5. Проект рішення про місцевий бюджет (розгляд на засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради).

2.6. Проект рішення про бюджет (розгляд на сесії місцевої ради)

Оцінювання  рішення про бюджет на 2016 р. дало змогу зафіксувати найвищі оцінки за факт оприлюднення проекту рішення про бюджет, інформування про сесію на якій розглядається проекту рішення про бюджет,  дотримання термінів затвердження рішення про бюджет, практику консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет.

Посередні оцінки отримано за такими критеріями прозорості  та участі як повнота оприлюднення проекту рішення про бюджет на сайті ОМС. Зафіксовано відсутність в оприлюдненому проекті рішення про місцевий бюджет на 2016 р. пояснень головних розпорядників бюджетних коштів до проекту рішення про бюджет, що подаються комісії з питань бюджету відповідної місцевої ради.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями  як  інформування про засідання профільної бюджетної комісій місцевої ради, оприлюднення інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до рішення про бюджет разом із інформацією про стан їх розгляду тощо.

14,5/25

 

2.7. Проект Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) (розгляд на засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради).

2.8. Проект рішення про ПСЕР (розгляд на сесії місцевої ради).

Найвищі оцінки отримано за факт оприлюднення проекту рішення перед розглядом на засіданнях профільної комісії та сесії міської ради, інформування про сесію на якій розглядається проекту рішення про ПСЕР, дотримання термінів затвердження рішення про ПСЕР,  стан та можливість участі громадян у засіданнях профільної комісії та сесії місцевої ради;

Посередні оцінки отримано за такими критеріями прозорості та участі як повнота оприлюднення проекту рішення про ПСЕР оскільки проект ПСЕР оприлюднений без паспорту, дотримання термінів оприлюднення проекту рішення про ПСЕР, оприлюднення протоколів засідань профільної комісії місцевої ради за надання протоколу  по запиту.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості, участі та доброчесності як інформування про засідання профільної комісії місцевої ради під час яких  розглядається проект рішення про ПСЕР, оприлюднення стенограм засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради оскільки стенограми не ведуться тощо.

13/24

Розділ 3. Виконання бюджету, закупівлі за бюджетні кошти (7 критеріїв)

 

                      По розділу 3.  «мінімальний» рівень забезпечення ( 35,7%)

2,5/7

 

3.1. Виконання місцевого бюджету

Найвищі оцінки отримано за такими критеріями  прозорості як: оприлюднення всіх річних планів закупівель головних розпорядників бюджетних коштів на сайті ОМС.

 

Середні оцінки отримано за такими критеріями участі:

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості:

- можливість участі громадян у засіданнях комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів;

-    стан інформування на сайті ОМС про засідання комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів;

-    стан участі громадян у засіданнях комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів.

2,5/7

Розділ 4. Звітування про виконання соціально-економічних та бюджетних документів зазначених в розділі 2 (67 критеріїв)

 

По розділу 4. «мінімальний» рівень забезпечення (44,8%)

30/67

 

4.1. Річне звітування.

      Звітування щодо виконання місцевого бюджету на профільній бюджетній комісії місцевої ради). 

4.2. Річне звітування.

      Звітування щодо виконання місцевого бюджету (на сесії  місцевої ради).

Найвищі оцінки отримано за такими критеріями  прозорості та доброчесності:

- оприлюднення звітів про виконання місцевого бюджету за календарний рік;

-  оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету за 2014 р. на сайті та у газеті ДзД не пізніше 1 березня 2015 року;

-  можливість участі громадян у засіданнях профільної бюджетної  комісії та сесії місцевої ради;

-  стан участі громадян у сесії  місцевої ради на яких було представлено звіти про виконання бюджету за календарний рік; 

Посередні оцінки отримано за такими критеріями участі:

-  відсутні на сайті ОМС протоколи засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради, але надання їх по запиту публічної інформації;

-  відсутність оприлюднення звіту за результатами консультацій але консультації із громадянами проводяться щодо звіту про виконання бюджету та є інформація де проводиться консультації.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями з огляду на наступне::

-  не оприлюднення на сайті ОМС стенограм засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради оскільки стенограми не ведуться;

-  не оприлюднення інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до звіту про виконання бюджету разом із інформацією про стан їх розгляду;

- недоступність інформації про результати поіменних голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та сесії

10,5/21

4.3. Квартальне звітування. Звітування щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року та внесення змін до бюджету (на профільній бюджетній комісії місцевої ради).

4.4. Квартальне звітування.  Звітування щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року та внесення змін до бюджету (на сесії місцевої ради).

Найвищі оцінки отримано за такими критеріями  прозорості та участі:

-    оприлюднення звітів про виконання місцевого бюджету за три звітні календарні періоди 2015 р. (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців) та їх повнота (оприлюдненні із описово-пояснювальною частиною у текстовій формі та з інформацією про виконання доходної та видаткової частини);

-    стан та можливість вільної участі громадян у засіданнях профільної бюджетній комісії та сесії місцевої ради на яких було представлено звіти про виконання бюджету за три звітні календарні періоди згідно  відповідей на запит публічної інформації;

- інформування на сайті ОМС про сесії місцевої ради під час яких було представлено звіти про виконання бюджету за три звітні календарні періоди.

 

Посередні оцінки отримано за такими критеріями прозорості:

-    не оприлюднення на сайті ОМС протоколів засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради, але надання їх по запиту публічної інформації;

-    не оприлюднення інформації про результати поіменних  голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії місцевої ради на яких було представлено звіти про виконання бюджету за три звітні календарні періоди, але надання інформації по запиту публічної інформації;

- незначна практика проведення консультації із громадянами щодо звітів про виконання бюджету, інформування про консультації та відсутність оприлюднення звіту за результатами консультацій;

 

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості та участі з огляду на наступне:

-    не оприлюднення на сайті ОМС стенограм засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради оскільки стенограми не ведуться;

-    не оприлюднення інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до звітів про виконання бюджету разом із інформацією про стан їх розгляду;

-    недоступність інформації про результати поіменних голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради.

11/20

 

4.5. Звітування головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання паспортів  бюджетних програм за календарний рік.

Практика звітування головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання паспортів бюджетних програм за 2014 р. є відсутньою. Як наслідок, зафіксовано або найнижчі оцінки або не вдалося здійснити оцінювання.

0/7

4.6. Звітування щодо виконання Програми соціального та економічного розвитку та цільових програм.

Найвищі оцінки за звітування про виконання цільових програм та ПСЕР за 2014 р. отримано за такими критеріями  прозорості та участі:

-    оприлюднення звіту про виконання Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) на сайті ОМС;

-    можливість участі громадян у сесіях місцевої ради на яких було представлено звіти  про виконання  цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів.

Середні оцінки не отримано за жодним із критеріїв. 

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості та участі з огляду на наступне:

-    не оприлюднення звітів про виконання цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів на сайті ОМС;

-    відсутність оприлюднення звіту за результатами консультацій громадян.

8,5/ 15

 

4.7. Звітування щодо виконання фінансових планів комунальних підприємств (КП)

Практика звітування щодо виконання фінансових планів КП за 2014 р. є відсутньою. Як наслідок, зафіксовано найнижчі оцінки (або не вдалося здійснити оцінювання).

0/4

Розділ 5. Стратегічні документи місцевого розвитку (3 критерія)

По розділу 5.  «Високий» рівень забезпечення (100%)

3/3

 

5.1. Стратегічні документи місцевого розвитку, які впливають на соціально-економічну та бюджетну політику

Генплан розміщено на сайті ОМС. 

Розміщено Стратегію розвитку міста на сайті ОМС.

Розміщенні детальні плани територій на сайті ОМС.

 

3/3

               

 

За результатами оцінювання ГО «Агентство економічного розвитку» надало рекомендації міському голові м. Вознесенська. Голова Правління Володимир Трандафіл вважає, що в м. Вознесенськ в разі використання сформованих в рамках Індексу  пропозицій, можна значно покращити ситуацію із впровадженням принципів прозорості, участі та доброчесності щодо соціально-економічних та бюджетних документів, які є основою місцевої політики. Зрештою впровадження принципів ПУД вигідно і місцевій владі, яка таким чином може краще зрозуміти потреби громадян, налагодити з ними співпрацю та підвищити довіру до прийнятих рішень.

За оцінками розробника методології Індексу та директора Фундації «Відкрите суспільство» Івана Сікори «результати дослідження дають змогу оцінювати та порівнювати впровадження принципів прозорості, участі та доброчесності  щодо соціально-економічної та бюджетної політики у діяльності міських рад та їх виконавчих комітетів, зафіксувати кращі практики, які успішно функціонують не будучи ще законодавчо закріпленими».

 

Довідково

Індекс прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів – це оцінка рівня прозорості, участі та доброчесності органів місцевого самоврядування (ОМС) в процесі складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування щодо соціально-економічної та бюджетної політики.

За допомогою цієї методології вперше в Україні місцева соціально-економічна та бюджетна політика комплексно оцінена на всіх її стадіях разом із ключовими бюджетними документами, на предмет дотримання вимог чинного законодавства, впровадження кращих міжнародних та українських практик прозорості, доброчесності та залучення громадян до процесу прийняття рішень.

Методологія розроблена аналітичним центром Фундацією «Відкрите суспільство».

Оцінювання здійснювалося громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», що об єднує в собі майже 40 громадський організацій та ЗМІ з 17 регіонів України.

Географія оцінювання: 17 міст України - Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ,  Сєверодонецьк,  Ковель, Вознесенськ, Ізмаїл, Чугуїв, Здолбунів, Білозерка.

 

Детальна інформація про партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» та результати дослідження за посиланням: www.probudget.org.ua

____________________________________________________________________________

 

“Прес-конференція проходить в рамках проекту «Бюджет участі: Ресурси громади - для потреб громади Вознесенська», який реалізується ГО «Агентство економічного розвитку» в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”,  що виконується Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”,  Фундації «Відкрите суспільство» та громадським партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.“